Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

wtorek, 20 marca 2018 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Joachima, Kiry, Maurycego

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Witamy serdecznie

na naszej stronie Internetowej.

 


 z cechu

• [2018-01-24] UWAGA !!! ZMIANA WYMIARU SKŁADKI ZDROWOTNEJ W 2018r. (wieści cechowe)
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2018 roku wynosi 3554,93. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, więc kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń - grudzień 2018 roku dla przedsiębiorców będzie wynosić 319.94 zł.• [2017-12-14] Ważne informacje! (wieści cechowe)

Ważne Informacje !

 • Przypominamy, że dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów, refundacja wynagrodzeń uczniowskich oraz refundacja PEFRON-u podlega podatkowi dochodowemu (w przypadku ryczałtu 3%)
 • Kilometrówka od 14.11.2007 nie zmieniła się pojazdy o pojemności skokowej silnika do 900 dcm3-0,5214 powyżej 900 dcm3-0,8358
 • Diety z tytułu podróży służbowych od 01.03.2013 pełna dieta - 30,00 zł, ryczałt za nocleg - 45,00 zł, ryczałt za dojazdy 6,00 zł
 • Przypominamy o składaniu wniosków o refundację za IX, X, XI/2017
 • Nowych członków informujemy, że przy Cechu istnieje ubezpieczenie grupowe Compensy. W zależności od wybranego wariantu i sumy ubezpieczenia składki wynoszą 33 zł, 40zł lub 50zł miesięcznie. Można ubezpieczyć siebie, współmałżonka,dzieci, oraz pracowników i ich współmałżonków i dzieci. Na stronie Cechu www.wagrowiec.icech.pl, pod zakładką Compensa można zapoznać się ze świadczeniami w poszczególnych wariantach.
 • Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń składek ZUS.
 • Liczba wprowadzanych dokumentów

 • 1-10
  11-25 26-35 36-50 51-80 81-100 101-129 130-160 161-200 201-więcej
  35 zl 65 zł 75 zł 90 zł 125 zł 150 zł 225zł 260 zł 320zł 385zł
  Dla osób które nie są członkami Cechu opłata wzrasta w każdym przedziale o 50,00 zł
 • Zmiana adresy mailowego Cechu:  biuro@wagrowiec.icech.pl


• [2017-12-14] LIMITY NA 2018 (wieści cechowe)

LIMITY NA 2018 !!

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje do kwoty 200.000 zł
 • Ryczałt ewidencjonowany:
  • jeśli obrót w roku 2017 nie był wyższy niż 1.078.425 zł
 • Kasa fiskalna - należy zaprowadzić po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym obroty na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej i rolników przekroczyły w roku podatkowym 20.000 zł

Dla podmiotów które rozpoczęły działalność w ciągu roku obrotowego zwolnionym z ewidencjonowania na kasie jest kwota 20.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Mały podatnik w 2018 roku - wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem VAT) nie przekraczała w 2017 roku - 5.156.000 zł

 • Amortyzacja jednorazowa - (dotycząca małych podatników i rozpoczynających działalność) - łączna kwota jednorazowa odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w 2018 roku 216.000 zł
 • Amortyzacja jednorazowa dla wszystkich podatników w 2018 r.ma być podwyższona z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł
 • Księgi rozrachunkowe - podmioty które w 2017r. roku uzyskują przychody netto co najmniej 8.627.400 zł od 01.01.2018 mają obowiązek prowadzenia ksiąg rozrachunkowych
 • w 2018 roku przychody z najmu dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5% do obrotu 100 tys.zł. Każdy przychód ponad tę kwotę będzie opodatkowany ryczałtem w wysokości 12,5%.© 2006 - 2018 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl