Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

wtorek, 20 sierpnia 2019 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Witamy serdecznie

na naszej stronie Internetowej.

 
z cechu

• [2019-07-19] PRZYJMUJEMY DOKUMENTY DO SPISYWANIA UMÓW Z UCZNIAMI PIERWSZEJ KLASY (wieści cechowe)

Przyjmujemy dokumenty do spisywania umów z uczniami pierwszej klasy. Należy przynieść świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy w danym zawodzie. Na dokumenty oczekujemy do 14.08.2019r.. Uczniowie którzy nie ukończyli 15 lat dodatkowo muszą dostarczyć orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.


• [2019-07-19] WNIOSKI DO EGZAMINU (wieści cechowe)

Prosimy o składanie wniosków do egzaminu:
  • sprawdzającego (dla uczniów szkoły OHP)
  • czeladniczego- maksymalnie do 10 lipca( wniosek do egzaminu, zaświadczenie od pracodawcy, umowa o naukę, 1 fotografia, świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, opłata za egzamin 761,00 zł (wszystkie druki można otrzymać w biurze Cechu, są również dostępne na naszej stronie internetowej  www.wagrowiec.icech.pl


• [2019-07-18] SZKOLENIA BHP (wieści cechowe)

Prosimy pracodawców o bieżącą kontrolę ważności kursów bhp (swoich i pracowników) oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Są to elementy, które każdorazowo podlegają kontroli inspekcji pracy.

Przypominamy, że każdy uczeń prócz instruktażu wstępnego w ciągu pierwszego roku pracy musi mieć ukończone szkolenie okresowe. Cech będzie organizował te szkolenia w sierpniu 2019
  • szkolenie okresowe-9 godzin, koszt 40,00 zł termin:28 sierpień 2019
  • Instruktarz wstępny dla nowo przyjmowanych uczniów trwa 3 godziny, koszt 15,00 zł, termin: 29 i 30 sierpień 2019 - po podpisaniu umów o naukę.
Każdy pracodawca i pracownik musi mieć aktualny kurs okresowy bhp. Będziemy organizowali te szkolenia na przełomie sierpnia/września.

Oczekujemy na zgłoszenia !!!© 2006 - 2019 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl