Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

czwartek, 09 kwietnia 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Mai, Marcelego, Wadima

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Witamy serdecznie

na naszej stronie Internetowej.

 
z cechu

• [2020-04-07] WYNAGRODZENIA MŁODOCIANYCH (wieści cechowe)


Obraz może zawierać: tekst „OHP OCHOTNICZE HUFCE PRACY Wielkopolska Wojewódzka Komenda Informacja Komendanta Głównego OHP”• [2020-04-03] (wieści cechowe)

Szanowni Państwo,

Reagując na apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o jak najszersze informowanie przedsiębiorców o dostępnych instrumentach wsparcia i pomocy, a tym samym ograniczenie negatywnych, wywołanych epidemią koronawirusa skutków gospodarczych dla MŚP, w załączniku przesyłamy kompendium zawierające tabelaryczne zestawienie instrumentów pomocowych przewidzianych w ustawie o „tarczy antykryzysowej" oraz praktyczne informacje o tym kto i w jaki sposób może skorzystać z nowych rozwiązań.• [2020-04-03] (wieści cechowe)

CAŁKOWITE ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH OD 01.04.2020r. !

Zgodnie z art. 15f.1. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl