Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

niedziela, 24 września 2018 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Dory, Gerarda, Maryny

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Witamy serdecznie

na naszej stronie Internetowej.

 


 

z cechu

• [2018-09-21] (wieści cechowe)

SPOTKANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu zaprasza na spotkanie z Urzędem Skarbowym, które odbędzie się w dniu 28.09.2018r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Cechu.
Tematem spotkania będą:
  1. Sukcesja (przejęcia zakładu) w przedsiębiorstwach osób fizycznych,
  2. Bieżące problemy z podziałem podatku( split payment),
  3. Bieżące problemy podatkowe w pytaniach i odpowiedziach.• [2018-09-06] ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH - szkolenie ! (wieści cechowe)

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH - szkolenie

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania i przygotowanie wniosku w programie grantowym skierowanym do gmin województwa wielkopolskiego.

Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z realizacją projektu w ramach programu „Ja w internecie” oraz dokładnie omówione zostanie jak przygotować wniosek krok po kroku.


Na czym polega udział w konkursie:
- można uzyskać dofinansowanie od 15 000 do 150 000 zł, które zostaną przeznaczone na organizację szkoleń dla mieszkańców gmin woj. wielkopolskiego w zakresie zwiększenia świadomości i kompetencji użytkowników w Internecie i e-usługach publicznych oraz zakup komputerów (w miarę potrzeb),
- szkolenia obejmują takie tematy jak: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci,
- gmina, w ramach realizacji projektu wybiera od 2 do 7 tematów i organizuje szkolenia dla mieszkańców (mogą być to również osoby spoza gminy). Fundacja Legalna Kultura przygotowuje instruktorów (szkoli ich, daje im programy szkoleń i materiały), którzy będą prowadzić te szkolenia,
- dofinansowane jest 100% wartości projektu, bez wnoszenia wkładu własnego,
- termin składania wniosków upływa 27 września 2018 r.

Celem programu  jest wzmocnienie u dorosłych mieszkańców Polski kompetencji cyfrowych dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Program stanowi doskonałą okazję do podniesienia aktywności społecznej mieszkańców, którzy pragną zyskać lub rozszerzyć umiejętności z zakresu usług cyfrowych, korzystania z sieci społecznościowych, informacji i kultury w postaci elektronicznej oraz dostępu do cyfrowej administracji, a które dotychczas znajdowały się w gronie podmiotów wykluczonych cyfrowo.

Informacje nt. programu znaleźć można na stronie http://jawinternecie.edu.pl/zachodniopomorskie-wielkopolskie/

 

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie skierowane jest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, jednostek podległych (szkoły, biblioteki, domy kultury) oraz organizacji pozarządowych.

 

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 
13.09.2018 r. do godziny 12:00.


Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 13.09.2018 r. do godziny 15:00.

  

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/bezplatne-spotkanie-informacyjne-dla-osob-zainteresowanych-mozliwosciami-wsparcia-rozwoju-kompetencji-cyfrowych/

 

 


W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła 
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235


Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 07:00 – 17:00 
Wtorek - Piątek: 07:00 – 15:00 
 

Serwis informacyjny: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl  
www.wrpo.wielkopolskie.pl  

 
• [2018-09-06] Ewidencja - Rejestr odpadów. (wieści cechowe)

Do 24.07.2018 wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów - meli obowiązek wpisać się do ,,rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami". Wpisując się do rejestru każdemu podmiotowi zostanie (został) nadany indywidualny numer którym będzie posługiwał się przy składaniu sprawozdań. Wniosek w wersji elektronicznej znajduję się na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego www.umww.pl.© 2006 - 2018 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl