Struktura Cechu

Starszy Cechu  Michał Kaniewski

Funkcję Starszego Cechu  pełni od 1998 roku, czyli już czwartą kadencję
Swe życie związał z rzemiosłem, przejmując w 1981 roku pałeczkę po ojcu  Maksymilianie który prowadził w Wągrowcu usługowy zakład fryzjerski . Spośród innych  pełnionych funkcji społecznych można wymienić:

  • członek  Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
  • delegat na zjazd Związku Rzemiosła Polskiego,
  • przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu,
  • członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu,
  • członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Skład Sądu Cechowego
od lewej Andrzej Migas, Zdzisław Mruk (Przewodniczący) Krzysztof Bucholc (Z-ca Przewodniczącego) Wojciech Piotrowski, Marian Wekwert