Compensa

Wariant 50
Wariant 40
Wariant 30

Cech prowadzi dla swych członków w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie COMPENSA  Grupowe Pracownicze Ubezpieczenie na życie.      (www.compensa.pl)
 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić  pracodawcy, pracownicy, uczniowie oraz małżonkowie wyżej wymienionych.

 

UWAGA!!!!

 

Compensa zmieniła warianty ubezpieczeń.

Przy płaceniu składki za miesiąc lipiec każdy ubezpieczony dostanie propozycje nowych warunków.
Stare ubezpieczenia będą działały maksymalnie do grudnia 2015. Warianty nowych ubezpieczeń dostępne sa w zakładkach WARIANT 30, 40, 50 i NNW.

 

Poniżej znajdą Państwo Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie oraz dodatkowych ubezpieczeń, gdzie znajdują się wszelki szczegóły ubezpieczenia. 

 

OWU Compensa