Członkowie cechu

Ślusartswo, kowalstwo
Budowa maszyn i urządzeń
Środki transportu ogółem
Elektrotechniczne i elektroniczne
Stolarstwo
Krawiectwo
Cukiernictwo ,Piekarstwo, Wędliniarstwo
Branża skórzana
Branża budowlana
Fryzjerstwo
Fotografowanie
Handel
Agencja ubezpieczeniowa
Rolnictwo i Szklarstwo
Wycena nieruchomości
Mechanika pojazdowa
Gastronomia
Spożywczo-Przemysłowe

Zgodnie z Art. 2 Ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle :
  1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników - zwaną dalej rzemieślnikiem.
     1a.  Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki
             cywilnej osóbfizycznych, z udziałem kwalifikownej pracy własnej, w imieniu własnym tych
             wspólników i na ich rachunek , zatrudniających do 50 pracowników
 
      2.   Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej,  
             usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych
             oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
 
Uwaga członkowie !!!!!
Na stronie tej prezentujemy rejestr zrzeszonych Zakładów z podziałem na rzemiosła . Wystarczy kliknąć na interesujące nas rzemiosło po lewej stronie.
 
Abyśmy mogli uruchomić dla każdej Firmy podstronę, prosimy o odpowiedź na pytania zamieszczone w ankiecie.
 
          Aby wypełnić ankietę prosimy kliknąć w tym miejscu.
 
 
Wszystkie dane można przekazać na naszą skrzynkę biuro@wagrowiec.icech.pl lub dostarczyć do biura Cechu.