Egzaminy

W celu uzyskania informacji dotyczących egzaminów: czeladniczych, sprawdzających, mistrzowskich oraz poprawkowych prosimy o kliknięcie ikony Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

  

 
W odnośniku znajdują się szczegółowe informacje nt.:
- przebiegu egzaminów,
- warunków dopuszczenia do egzaminu,
- wymaganych dokumentach,
- aktualne formularze wniosków o dopuszczenie do egzaminów,
- druki opłat,
- i inne.