Certyfikat cechowy

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na posiedzeniu swym w dniu 12.02.2002 r. podjął uchwałę o nadawaniu "Certyfikatu Członka Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu". Certyfikat ma na celu stworzenie możliwości zainteresowanym Zakładom Rzemieślniczym uzyskanie niezależnej opinii o swojej działalności, pomocnej w różnych sytuacjach życia gospodarczego.

 

Uzyskanie certyfikatu jest nierozerwalnie związane z solidnością Firmy. Uzyskanie certyfikatu wiąże się też ze spełnieniem warunków zawartych w regulaminie.

 

Postać certyfikatu (prosimy kliknij tu)

 

Dotychczas Certyfikaty Cechowe uzyskali:

 

l.p.

Imię i nazwisko /Firma

Nr uchwały

Zarządu/data

Data przystąpienia do Cechu

Nr

Certyfikatu

1

Zenon Kossowski

129 /19-03-02

27-12-1963

001

2

Wojciech Piotrowski

129 /19-03-02 

01-08-1991

002

3

Sławomir Faustmann

129 /19-03-02 

01-08-1994

003

4

Zbigniew Smoliński

129 /19-03-02 

04-08-1983

004

5

Janusz Chołody

 129 /19-03-02

01-12-1985

005

6

Leszek Zdrzałka

 129 /19-03-02

01-09-1989

006

7

Edmund Przyborowski

 129 /19-03-02

02-01-1982

007

8

Władysław Dombka

 129 /19-03-02

01-09-1991

008

9

Janusz Belter

 129 /19-03-02

01-07-1986

009

10

Ewa Rybicka

 129 /19-03-02

01-04-1981

010

11

Jan Domagalski

 129 /19-03-02

01-08-1982

011

12

Wojciech Zborowski

 129 /19-03-02

15-11-1976

012

13

Jerzy Klapiszewski

 129 /19-03-02

01-01-1979

013

14

Zakład Usługowo stolarski Wekwert

155/25-04-06

01-06-1990

014

15

Henryk Czarnecki

155/25-04-06

09-09-1975

015

16

Ryszard Zych

155/25-04-06

01-09-1987

016


 

Regulamin
uzyskania Certyfikaty Członka Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 
 
 
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Cechu uchwałą Nr 126
w dniu 12.02.2002 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
      1.    W celu otrzymania Certyfikatu Cechowego członek Cechu powinien na wydanych drukach:
             1.1. Wystąpić z wnioskiem do Komisji Kwalifikacyjnej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
                     ul. Janowiecka 1,
             1.2. Dokonać wpłaty 50% opłaty cetyfikacyjnej, która została ustalona przez Zarząd
                     na kwotę 300,- zł + VAT.
             1.3. Upoważnić Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej,
             1.4. Przedstawić osobę rekomendującą – rzecznika interesów wnioskodawcy, który zostanie   
                     jednocześnie członkiem Komisji Kwalifikacyjnej (Rzemieślnik - Członek Cechu)   
             1.5. Wypełnić ankietę w/g przyjętego wzoru.
 
     2.     Warunki uzyskania Certyfikatu Cechowego.
             2.1. Prowadzenie działalności zarejestrowanej w samorządzie lokalnym i cechowym,
             2.2. Staż przynależności do organizacji cechowej – co najmniej 5 lat (w wyjątkowo uzasadnionych
                     przypadkach Zarząd może obniżyć staż w organizacji do 3 lat).
             2.3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych – co najmniej mistrza w zawodzie.
             2.4. Staż w zawodzie w zakresie wykonywanego rzemiosła – co najmniej 7 lat.
             2.5.  Złożenie oświadczenia o nie zaleganiu zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego,
                     ZUS, opłat samorządu lokalnego.
             2.6. Złożenie oświadczenia o niekaralności i dochodzeniu w sprawie karnej,
             2.7. Rekomendację dwóch Rzemieślników : jeden ze strony wnioskodawcy,
                                                                                  jeden ze strony Zarządu
             2.8. Pozytywna opinia:   Skarbnika, Kierownika Biura Cechu, Sądu Cechowego
 
      3.   Przyznanie Certyfikaty Cechowego
             3.1. Wizja lokalna Komisji Kwalifikacyjnej w siedzibie Firmy,
             3.2. Zapoznanie się z osiągnięciami zawodowymi w zakresie wykonywanego rzemiosła,
             3.3. Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
                     ul. Janowiecka 1, o przyznanie Certyfikatu Cechowego,
             3.4. Uchwała Zarządu o przyznanie Certyfikatu Cechowego,
             3.5. Wydanie Certyfikatu Cechowego w/g zatwierdzonego wzoru
 
      4.   Wpis do Rejestru Rzemieślników Cechowych z przyznanym Certyfikatem.
 
      5.   Reklama i promocja certyfikowanych zakładów rzemieślniczych, w ramach możliwości utworzonego
            funduszu.