Certyfikat cechowy

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na posiedzeniu swym w dniu 12.02.2002r. podjął uchwałę o nadawaniu "Certyfikatu Członka Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu". Certyfikat ma na celu stworzenie możliwości zainteresowanym Zakładom Rzemieślniczym uzyskanie niezależnej opinii o swojej działalności, pomocnej w różnych sytuacjach życia gospodarczego.
 
Uzyskanie certyfikatu jest nierozerwalnie związane z solidnością Firmy. Uzyskanie certyfikatu wiąże się też ze spełnieniem warunków zawartych w regulaminie.
 
Postać certyfikatu (prosimy kliknij tu)
 
Dotychczas Certyfikaty Cechowe uzyskali:

 

L.p.
Imię i nazwisko (firma)
Nr uchwały zarządu/data
Data przystąpienia do Cechu
Numer Certyfikatu

1

Zenon Kossowski

  129 /19-03-02

27-12-1963

001

2

Wojciech Piotrowski

  129 /19-03-02 

 01-08-1991

002

3

Sławomir Faustmann

  129 /19-03-02 

 01-08-1994

003

4

Zbigniew Smoliński

  129 /19-03-02 

 04-08-1983

004

5

Janusz Chołody

 129 /19-03-02

 01-12-1985

005

6

Leszek Zdrzałka

 129 /19-03-02

 01-09-1989

006

7

Edmund Przyborowski

 129 /19-03-02

 02-01-1982

007

8

Władysław Dombka

 129 /19-03-02

 01-09-1991

008

9

Janusz Belter

 129 /19-03-02

 01-07-1986

009

10

Ewa Rybicka

 129 /19-03-02

 01-04-1981

010

11

Jan Domagalski

 129 /19-03-02

 01-08-1982

011

12

Wojciech Zborowski

 129 /19-03-02

15-11-1976

012

13

Jerzy Klapiszewski

 129 /19-03-02

 01-01-1979

013

14

Zakład Usługowo stolarski Wekwert

155/25-04-06

 01-06-1990

014

15

Henryk Czarnecki

155/25-04-06

 09-09-1975

015

16

Ryszard Zych

155/25-04-06

 01-09-1987

016

 

Regulamin uzyskania Certyfikaty Członka Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Cechu uchwałą Nr 126 w dniu 12.02.2002 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
1. W celu otrzymania Certyfikatu Cechowego członek Cechu powinien na wydanych drukach:
1.1. Wystąpić z wnioskiem do Komisji Kwalifikacyjnej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1.
1.2. Dokonać wpłaty 50% opłaty cettyfikacyjnej, która została ustalona przez Zarząd na kwotę 300,- zł + VAT.
1.3. Upoważnić Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej.
1.4. Przedstawić osobę rekomendującą – rzecznika interesów wnioskodawcy, który zostanie jednocześnie członkiem Komisji Kwalifikacyjnej (Rzemieślnik Członek Cechu).   
1.5. Wypełnić ankietę w/g przyjętego wzoru.
 
2. Warunki uzyskania Certyfikatu Cechowego.
2.1. Prowadzenie działalności zarejestrowanej w samorządzie lokalnym i cechowym.
2.2. Staż przynależności do organizacji cechowej – co najmniej 5 lat (w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Zarząd może obniżyć staż w organizacji do 3 lat).
2.3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych – co najmniej mistrza w zawodzie.
2.4. Staż w zawodzie w zakresie wykonywanego rzemiosła – co najmniej 7 lat.
2.5.  Złożenie oświadczenia o nie zaleganiu zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS, opłat samorządu lokalnego.
2.6. Złożenie oświadczenia o niekaralności i dochodzeniu w sprawie karnej.
2.7. Rekomendację dwóch Rzemieślników : jeden ze strony wnioskodawcy, jeden ze strony Zarządu.
2.8. Pozytywna opinia: Skarbnika, Kierownika Biura Cechu, Sądu Cechowego.
 
3. Przyznanie Certyfikaty Cechowego
3.1. Wizja lokalna Komisji Kwalifikacyjnej w siedzibie Firmy.
3.2. Zapoznanie się z osiągnięciami zawodowymi w zakresie wykonywanego rzemiosła.
3.3. Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, ul. Janowiecka 1, o przyznanie Certyfikatu Cechowego.
3.4. Uchwała Zarządu o przyznanie Certyfikatu Cechowego.
3.5. Wydanie Certyfikatu Cechowego w/g zatwierdzonego wzoru.
 
4. Wpis do Rejestru Rzemieślników Cechowych z przyznanym Certyfikatem.
 
5. Reklama i promocja certyfikowanych zakładów rzemieślniczych, w ramach możliwości utworzonego funduszu.