ZUS Rzemieślnika

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą
od I-XII 2023 od podstawy (6935,00 x 60%) - 4161,00

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezpieczenie społeczne
812,23
332,88
101,94
69,49
1316,54
Fundusz Pracy  2,45%
101,94
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2023
Strona:
www.zus.pl
 

 

Składka na ubezpieczenie społeczne osób, które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2023 roku opłacają składkę od podstawy 1047,00  (30% najniższego wynagrodzenia 3490,00 x 30%). Ulga obowiązuje przez okres 2 lat.
 
EMERYTALNE 
19,52%
RENTOWE
8,00%
CHOROBOWE
2,45%
WYPADKOWE
1,67%
RAZEM UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 
204,37
83,76
25,65
17,48
331,26
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD I - XII/2023
Strona:
www.zus.pl

 

 
UWAGA: Zmniejszone składki ZUS ( trzy możliwości)
 
* Ulga na start (polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Płacisz tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-kto-moze-zniej-skorzystac.
 
* 2-letnia ulga ZUS dla nowych firm (tabelka powyżej).
 
* Ryczałtowy ZUS, uzależniony od przychodu (projekt do 120 tys. przychodu osiągniętego w 2022 roku). Składka zmniejsza się proporcjonalnie-(maksymalnie przez 3 lata w ciągu miesięcy w ciągu 5 lat).
 
Chęć skorzystania z ulgi należy zgłosić w ZUS do 31.01.2023 roku. 
 
Prosimy informować się o zmianach w ZUS lub biurze Cechu
 
Należy pamiętać że każda ulga zmniejsza świadczenia z tytułu choroby (są wypłacane od podstawy opłacania składek ZUS)
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą
od I-XII 2022 od podstawy (5922,00 x 60%) - 3553,20

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezpieczenie społeczne
693,58
284,26
87,05
59,34
1124,23
Fundusz Pracy  2,45%
87,05
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2022
Strona:
www.zus.pl
 
 
Składka na ubezpieczenie społeczne osób, które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2022 roku opłacają składkę od podstawy 903,00  (30% najniższego wynagrodzenia 3010,00 x 30%). Ulga obowiązuje przez okres 2 lat.

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezpieczenie społeczne 
176,27
72,24
22,12
15,08
285,71
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2022
Strona:
www.zus.pl

 

 
UWAGA: Zmniejszone składki ZUS ( trzy możliwości)

 

* Ulga na start (polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Płacisz tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-kto-moze-zniej-skorzystac.
 
* 2-letnia ulga ZUS dla nowych firm (tabelka powyżej).
 
* Ryczałtowy ZUS, uzależniony od przychodu (projekt do 120 tys. przychodu osiągniętego w 2021 roku). Składka zmniejsza się proporcjonalnie-(maksymalnie przez 3 lata w ciągu miesięcy w ciągu 5 lat).
 
Chęć skorzystania z ulgi należy zgłosić w ZUS do 31.01.2022 roku. 
 
Prosimy informować się o zmianach w ZUS lub biurze Cechu
 
Należy pamiętać że każda ulga zmniejsza świadczenia z tytułu choroby (są wypłacane od podstawy opłacania składek ZUS)