ZUS Rzemieślnika

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą od I-XII 2022 od podstawy (5922,00x60%)-3553,20

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezp. społeczne   
693,58 284,26 87,05 59,34 1124,23

Fundusz Pracy  2,45%

87,05
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2022

Strona:

www.zus.pl

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2022 roku opłacają składkę od podstawy 903,00  (30% najniższego wynagrodzenia 3010,00x 30%). Ulga obowiązuje przez okres 2 lat.

 

 

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem skład. społeczne
176,27 72,24 22,12 15,08 285,71
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2022

Strona:

www.zus.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Zmniejszone składki ZUS ( trzy możliwości)

 • Ulga na start (polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Płacisz tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-kto-moze-zniej-skorzystac
 • 2-letnia ulga ZUS dla nowych firm (tabelka powyżej)
 • Ryczałtowy ZUS, uzależniony od przychodu (projekt do 120 tys. przychodu osiągniętego w 2021 roku). Składka zmniejsza się proporcjonalnie-(maksymalnie przez 3 lata w ciągu miesięcy w ciągu 5 lat)-czekamy na opublikowanie zmian. Chęć skorzystania z ulgi należy zgłosić w ZUS do 31.01.2022.  Prosimy informować się o zmianach w ZUS lub biurze Cechu.
 • Należy pamiętać że każda ulga zmniejsza świadczenia z tytułu choroby (są wypłacane od podstawy opłacania składek ZUS)

 

 

 

 

 

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą od I-XII 2021 od podstawy (5259,00x60%)-3155,40

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezp. społeczne   
615,93 252,43 77,31 52,70 998,37

Fundusz Pracy  2,45%

77,31
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2021 9%-381,81

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2021 roku opłacają składkę od podstawy 840,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2800 x 30%). Ulga obowiązuje przez okres 2 lat.

 

 

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem skład. społeczne
163,97 67,20 20,58 14,03 265,78
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2021

 9%-381,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Zmniejszone składki ZUS ( trzy możliwości)

 • Ulga na start (polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Płacisz tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-kto-moze-zniej-skorzystac
 • 2-letnia ulga ZUS dla nowych firm (tabelka powyżej)
 • Ryczałtowy ZUS, uzależniony od przychodu (projekt do 120 tys. przychodu osiągniętego w 2020 roku). Składka zmniejsza się proporcjonalnie-(maksymalnie przez 3 lata w ciągu miesięcy w ciągu 5 lat)-czekamy na opublikowanie zmian. Chęć skorzystania z ulgi należy zgłosić w ZUS do 31.01.2021.  Prosimy informować się o zmianach w ZUS lub biurze Cechu.
 • Należy pamiętać że każda ulga zmniejsza świadczenia z tytułu choroby (są wypłacane od podstawy opłacania składek ZUS)

 

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą od I-XII 2020 od podstawy (5227,00x60%)-3136,20,00

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezp. społeczne   
612,19 250,90 76,84 52,37 992,30

Fundusz Pracy  2,45%

76,84
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2020 9% - 342,32 zł
7,75% - 294,78 zł

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2020 roku opłacają składkę od podstawy 780,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2600 x 30%)

 

 

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem skład. społeczne
152,26 62,40 19,11 13,03 246,80
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2020

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Zmniejszone składki ZUS ( trzy możliwości)

 • Ulga na start (polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Płacisz tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-kto-moze-zniej-skorzystac
 • 2-letnia ulga ZUS dla nowych firm (tabelka powyżej)
 • Ryczałtowy ZUS, uzależniony od przychodu (projekt do 120 tys. przychodu osiągniętego w 2019 roku). Składka zmniejsza się proporcjonalnie-(maksymalnie przez 3 lata w ciągu miesięcy w ciągu 5 lat)-czekamy na opublikowanie zmian. Chęć skorzystania z ulgi należy zgłosić w ZUS do 31.01.2020.  Prosimy informować się o zmianach w ZUS lub biurze Cechu.
 • Należy pamiętać że każda ulga zmniejsza świadczenia z tytułu choroby (są wypłacane od podstawy opłacania składek ZUS)

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą od I-XII 2019 od podstawy (4765,00x60%)-2859,00

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezp. społeczne   
558,08 228,72 70,05 47,75 904,60

Fundusz Pracy  2,45%

70,05
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2019 9% - 342,32 zł
7,75% - 294,78 zł

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2019 roku opłacają składkę od podstawy 675,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2250 x 30%)

 

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem skład. społeczne
131,76 54,00 16,54 11,27 213,57
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2019

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: ZMNIEJSZONE SKŁADKI ZUS OD PRZYCHODÓW - OD 01.01.2019

Osoby które osiągnęły obrót roczny (przez 12 miesięcy) w roku 2018 w granicach 8 100,00 - 63 000,00 mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. Należy pamiętać że płacąc niższą składkę ZUS otrzymamy też odpowiednio niższe świadczenia z ZUS. Bliższe informacje w biurze Cechu.

 

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

Przypominamy, że obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP;

-od 01.01.2009-za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego-przez okres 36 miesięcy

-od 01.07.2009-za wszystkich ubezpieczonych którzy ukończyli-55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni

-od 01.07.2009-za pracowników przyjętych po tym terminie, jeśli mają ukończone 50 lat i przed podjęciem pracy przez okres co najmniej 30 dni pozostawali w ewidencji bezrobotnych PUP- przez okres 12 miesięcy

-od 27.05.2014- za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych z PUP którzy nie ukończyli 30 roku życia- przez okres 12 miesięcy

Od stycznia 2018 sumujemy wszystkie składki ZUS i wpłacamy na jedno konto-które przesłał nam ZUS

 

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -III 2018 od podstawy (4443,00x60%)-2665,80

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
520,36 213,26 65,31 47,98 846,91

Fundusz Pracy  2,45%

65,31
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2018 319,94

  

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2018 roku opłacają składkę od podstawy 630,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2100 x 30%)

 

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
122,98 50,40 15,44 11,34 200,16
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2018

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

Przypominamy, że obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP;

-od 01.01.2009-za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego-przez okres 36 miesięcy

-od 01.07.2009-za wszystkich ubezpieczonych którzy ukończyli-55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni

-od 01.07.2009-za pracowników przyjętych po tym terminie, jeśli mają ukończone 50 lat i przed podjęciem pracy przez okres co najmniej 30 dni pozostawali w ewidencji bezrobotnych PUP- przez okres 12 miesięcy

-od 27.05.2014- za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych z PUP którzy nie ukończyli 30 roku życia- przez okres 12 miesięcy

Od stycznia 2018 sumujemy wszystkie składki ZUS i wpłacamy na jedno konto-które przesłał nam ZUS

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2017 od podstawy 2557,80

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
499,28 204,62 62,67 46,04 812,61

Fundusz Pracy  2,45%

 62,67
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2017 297,28

  

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2017 roku opłacają składkę od podstawy 600,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2000 x 30%)

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
117,12 48,00 14,70 10,80 190,62
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2017

297,28

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2016 od podstawy 2433,00

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
474,92 194,64 59,61 43,79 772,96

Fundusz Pracy  2,45%

 59,61
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2016 288,95

  

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2016 roku opłacają składkę od podstawy 555,00  (30% najniższego wynagrodzenia 1750 x 30%)

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
108,34 44,40 13,60 9,99 176,33
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2016

288,95

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

 

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2015 od podstawy 2375,40

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93
Razem ubezp. społeczne   
463,68 190,03 58,20 45,85 757,76

Fundusz Pracy  2,45%

 58,20
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2015  od podstawy  3104,57 279,41

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2015 roku opłacają składkę od podstawy 525,00  (30% najniższego wynagrodzenia 1750 x 30%)

 

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93%
Razem skład. społeczne
102,48 42,00 12,86 10,13 167,47
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2015 od podstawy 3104,57

279,41

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.Ubezpieczenie zdrowotne od I-XII-  261,73

Od stycznia 2014 roku zmienia się podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi (nie znane). Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2014 roku składka będzie wynosić ... zł (odliczenie od podatku 7,75% podstawy, czyli ... zł miesięcznie). !!!

 

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2014 od podstawy 2247,60

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93
Razem ubezp. społeczne   
438,73 179,81

55,07

43,38 716,99

Fundusz Pracy  2,45%

 55,07
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2014   od podstawy .............(wysokość nie znana)  - 9% --------

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2014 roku opłacają składkę od podstawy 504,00  (30%najniższego wynagrodzenia 1680,00 x 30%)

 

 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93%
Razem skład. społeczne
98,38 40,32 12,35 9,73 160,78
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2014(nie znane)

---------

 

 

 

 

 

 

 

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.Ubezpieczenie zdrowotne od I-XII-  261,73

Od stycznia 2014 roku zmienia się podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi (nie znane). Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2014 roku składka będzie wynosić ... zł (odliczenie od podatku 7,75% podstawy, czyli ... zł miesięcznie). !!!

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2013 od podstawy 2227,80

 

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%