Wynagrodzenia uczniów

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2022-luty 2023

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
      1,67%
I rok

324,03

31,63 4,86 7,94 44,43 279,60 5,41
II rok 388,84 37,95 5,83 9,53 53,31 335,53 6,49
III rok 453,65 44,28 6,80 11,11 62,19 391,46 7,58
Przyuczenie 4% 259,23 25,30 3,89 6,35 35,54 223,69 4,33

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień-listopad/2022

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok

307,81

30,04 4,62 7,54 42,20 265,61 5,14
II rok 369,38 36,05 5,54 9,05 50,64 318,74 6,17
III rok 430,94 42,06 6,46 10,56 59,08 371,86 7,20
Przyuczenie 4% 246,25 24,03 3,69 6,03 33,75 212,50 4,11

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec-sierpień/2022

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok

311,76

30,43 4,68 7,64 42,75 269,01 5,21
II rok 374,11 36,51 5,61 9,17 51,29 322,82 6,25
III rok 436,47 42,60 6,55 10,69 59,84 376,63 7,29
Przyuczenie 4% 249,41 24,34 3,74 6,11 34,19 215,22 4,17

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec-maj/2022

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok

299,75

29,26 4,50 7,34 41,10 258,65 5,01
II rok 359,71 35,11 5,40 8,84 59,32 310,39 6,01
III rok 419,66 40,96 6,29 10,28 57,53 362,13 7,01
Przyuczenie 4% 239,80 23,40 3,60 5,88 32,88 206,92 4,00

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2021, styczeń, luty 2022 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok

282,87

27,61 4,24 6,93 38,78 244,09 4,60
II rok 339,44 33,13 5,09 8,32 46,54 292,90 5,52
III rok 396,01 38,65 5,94 9,70 54,29 341,72 6,43
Przyuczenie 4% 226,29 22,09 3,39 5,54 31,02 195,27 3,68

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2021 - od podstawy 5504,52 zł

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok

275,23

26,86 4,13 6,74 37,73 237,50 4,60
II rok 330,27 32,23 4,95 8,09 45,27 285,00 5,52
III rok 385,32 37,61 5,78 9,44 52,83 332,49 6,43
Przyuczenie 4% 220,18 21,49 3,30 5,39 30,18 190,00 3,68

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2021 - od podstawy 5681,56

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 284,08 27,73 4,26 6,96 38,95 245,13 4,74
II rok 340,89 33,27 5,11 8,35 46,73 294,16 5,69
III rok 397,71 38,82 5,97 9,74 54,53 343,18 6,64
Przyuczenie 4% 227,26 22,18 3,41 5,57 31,16 196,10 3,80

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2021 - od podstawy 5457,98

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 272,90 26,64 4,09 6,69 37,42 235,48 4,56
II rok 327,48 31,96 4,91 8,02 44,89 282,59 5,47
III rok 382,06 37,29 5,73 9,36 52,38 329,68 6,38
Przyuczenie 4% 218,32 21,31 3,27 5,35 29,93 188,39 3,65

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2020 styczeń, luty 2021 - od podstawy 5168,93

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 258,45 25,22 3,88 6,33 35,43 223,02 4,32
II rok 310,14 30,27 4,65 7,60 42,52 267,62 5,18
III rok 361,83 35,31 5,43 8,86 49,60 312,23 6,04
Przyuczenie 4% 206,76 20,18 3,10 5,07 28,35 178,41 3,45

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2020 - od podstawy 5024,48

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 251,22 24,52 3,77 6,15 34,44 216,78 4,20
II rok 301,47 29,42 4,52 7,39 41,33 260,14 5,03
III rok 351,71 34,33 5,28 8,62 48,23 303,48 5,87
Przyuczenie 4% 200,98 19,62 3,01 4,92 27,55 173,43 3,36

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2020 - od podstawy 5331,47

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 266,57 26,02 4,00 6,53 36,55 230,02 4,45
II rok 319,89 31,22 4,80 7,84 43,86 276,03 5,34
III rok 373,20 36,42 5,60 9,14 51,16 322,04 6,23
Przyuczenie 4% 213,26 20,81 3,20 5,22 29,23 184,03 3,56

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec, kwiecień, maj 2020 - od podstawy 5198,50

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 259,93 25,37 3,90 6,37 35,64 224,29 4,34
II rok 311,91 30,44 4,68 7,64 40,57 269,15 5,21
III rok 363,90 35,52 5,46 8,92 49,90 314,00 6,08
Przyuczenie 4% 207,94 20,29 3,12 5,09 28,50 179,47 3,47

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2019, styczeń 2020, luty 2020 - od podstawy 4931,59

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 246,58 24,07 3,70 6,04 33,81 212,77 4,12
II rok 295,90 28,88 4,44 7,25 40,57 255,33 4,94
III rok 345,21 33,69 5,18 8,46 47,33 297,88 5,77
Przyuczenie 4% 197,26 19,25 2,96 4,83 27,04 170,22 3,29

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019 - od podstawy 4839,24

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 241,96 23,62 3,63 5,93 33,18 208,78 4,04
II rok 290,35 28,34 4,36 7,11 39,81 250,54 4,85
III rok 338,75 33,06 5,08 8,30 46,44 292,31 5,66

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień 2019 - od podstawy 4950,94

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 198,04 19,33 2,97 4,85 27,15 170,89 3,31
II rok 247,55 24,16 3,71 6,06 33,93 213,62 4,13
III rok 297,06 28,99 4,46 7,28 40,73 256,33 4,96

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019 - od podstawy 4863,74

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 194,55 18,99 2,92 4,77 26,68 167,87 3,25
II rok 243,19 23,74 3,65 5,96 33,35 209,84 4,06
III rok 291,82 28,48 4,38 7,15 40,01 251,81 4,87

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

 Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: grudzień 2018, styczeń, luty 2019 - od podstawy 4580,20

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 183,21 17,88 2,75 4,49 25,12 158,09 3,06
II rok 229,01 22,35 3,44 5,61 31,40 197,61 3,82
III rok 274,81 26,82 4,12 6,73 37,67 237,14 4,59

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2018 - od podstawy 4521,08

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67%
I rok 180,84 17,65 2,71 4,43 24,79 156,05 3,02
II rok 226,05 22,06 3,39 5,54 30,99 195,06 3,71
III rok 271,26 26,47 4,07 6,65 37,19 234,07 4,53

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe do 31.03.2018 - 1,80% od 01.04.2018 - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2018 - od podstawy 4622,84

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67
I rok 184,91 18,05 2,77 4,53 25,35 159,56 3,09
II rok 231,14 22,56 3,47 5,66 31,69 199,45 3,86
III rok 277,37 27,07 4,16 6,80 38,03 239,34 4,63

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe do 31.03.2018 - 1,80% od 01.04.2018 - 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2018

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe
   od 04/2018      1,67
I rok 180,67 17,63 2,71 4,43 24,77 155,90 3,02
II rok 225,83 22,04 3,39 5,53 30,96 194,87 3,77
III rok 271,00 26,45 4,07 6,64 37,16 233,84 4,53

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe do 31.03 - 1,80% od 01.04- 1,67% , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 


Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  grudzień 2017, styczeń, luty 2018

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 170,22 16,61 2,55 4,17 23,33 146,89 3,06
II rok 212,78 20,77 3,19 5,21 29,17 183,61 3,83
III rok 255,34 2,92 3,83 6,26 35,01 220,33 4,60

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  wrzesień, październik, listopad 2017

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 168,83 16,48 2,53 4,14 23,15 145,68 3,04
II rok 211,03 20,60 3,17 5,17 28,94 182,09 3,80
III rok 253,24 24,72 3,80 6,20 34,72 218,52 4,56

 

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  czerwiec, lipiec, sierpień 2017

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 174,14 17,00 2,61 4,27 23,88 150,26 3,13
II rok 217,68 21,25 3,27 5,33 29,85 187,83 3,92
III rok 261,21 25,49 3,92 6,40 35,81 225,40 4,70

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2017

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 168,76 16,47 2,53 4,13 23,13 145,63 3,04
II rok 210,95 20,59 3,16 5,17 28,92 182,03 3,80
III rok 253,14 24,71 3,80 6,20 34,71 218,43 4,56

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.


Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat)

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  grudzień 2016 styczeń, luty 2017

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 162,20 15,83 2,43 3,97 22,23 139,97 2,92
II rok 202,75 19,79 3,04 4,97 27,80 174,95 3,65
III rok 243,30 23,75 3,65 5,96 33,36 209,94 4,38

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  wrzesień, październik, listopad 2016

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 160,76 15,69 2,41 3,94 22,04 138,72 2,89
II rok 200,95 19,61 3,01 4,92 27,54 173,41 3,62
III rok 241,14 23,54 3,62 5,91 33,07 208,07 4,34

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).
 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  czerwiec, lipiec, sierpień 2016

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 167,26 16,32 2,51 4,10 22,93 144,33 3,01
II rok 209,07 20,41 3,14 5,12 28,67 180,40 3,76
III rok 250,89 24,49 3,76 6,15 34,40 216,49 4,52

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2016

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 162,68 15,88 2,44 3,99 22,31 140,37 2,93
II rok 203,35 19,85 3,05 4,98 27,88 175,47 3,66
III rok 244,02 23,82 3,66 5,98 33,46 210,56 4,39

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  grudzień 2015 oraz styczeń i luty 2016

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 155,81 15,21 2,34 3,82 21,37 134,44 2,80
II rok 194,77 19,01 2,92 4,77 26,70 168,07 3,51
III rok 233,72 22,81 3,51 5,73 32,05 201,67 4,21

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  grudzień 2015 oraz styczeń i luty 2016

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 155,81 15,21 2,34 3,82 21,37 134,44 2,80
II rok 194,77 19,01 2,92 4,77 26,70 168,07 3,51
III rok 233,72 22,81 3,51 5,73 32,05 201,67 4,21

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  wrzesień, październik, listopad 2015

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 154,20 15,05 2,31 3,78 21,14 133,06 2,78
II rok 192,74 18,81 2,89 4,72 26,42 166,32 3,47
III rok 231,29 22,57 3,47 5,67 31,71 199,58 4,16

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  czerwiec, lipiec, sierpień 2015

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,80%
I rok 162,20 15,83 2,43 3,97 22,23 139,97 2,92
II rok 202,74 19,79 3,04 4,97 27,80 174,94 3,65
III rok 243,29 23,75 3,65 5,96 33,36 209,93 4,38

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2015

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 157,71 15,39 2,37 3,86 21,62 136,09 3,04
II rok 197,13
19,24
2,96 4,83 27,03 170,10 3,80
III rok 236,56 23,09 3,55 5,80 32,44 204,12 4,57

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  grudzień 2014, styczeń, luty 2015

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 151,25 14,76 2,27 3,71 20,74 130,51 2,92
II rok 189,06
18,45
2,84 4,63 25,92 163,14 3,65
III rok 226,87 22,14 3,40 5,56 31,10 195,77 4,38

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  wrzesień, październik, listopad 2014

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 149,60 14,60 2,24 3,67 20,51 129,09 2,89
II rok 187,00
18,25
2,81 4,58 25,64 161,36 3,61
III rok 224,40 21,90 3,37 5,50 30,77 193,63 4,33

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).
 


Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  czerwiec, lipiec, sierpień 2014

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 155,81 15,21 2,34 3,82 21,37 134,44 3,01
II rok 194,77
19,01
2,92 4,77 26,70 168,07 3,76
III rok 233,72 22,81 3,51 5,73 32,05 201,67 4,51

     Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2014

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 152,93 14,93 2,29 3,75 20,97 131,96 2,95
II rok 191,17

18,66

2,87 4,68 26,21 164,96 3,69
III rok 229,40 22,39 3,44 5,62 31,45 197,95 4,43

     Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  marzec, kwiecień, maj 2014

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 152,93 14,93 2,29 3,75 20,97 131,96 2,95
II rok 191,17

18,66

2,87 4,68 26,21 164,96 3,69
III rok 229,40 22,39 3,44 5,62 31,45 197,95 4,43

     Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  grudzień 2013, styczeń, luty 2014

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 146,07 14,26 2,19 3,58 20,03 126,04 2,82
II rok 182,59

17,82

2,74 4,47 25,03 157,56 3,52
III rok 219,10 21,38 3,29 5,37 30,04 189,06 4,23

     Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76%ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  wrzesień,październik,listopad 2013

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 144,50 14,10 2,17 3,54 19,81 124,69 2,79
II rok 180,63

17,63

2,71 4,43 24,77 155,86 3,49
III rok 216,75 21,15 3,25 5,31 29,71 187,04 4,18

     Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76%ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).
 
Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  czerwiec,lipiec,sierpień 2013

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 149,60 14,60 2,24 3,67 20,51 129,09 2,89
II rok 187,00

18,25

2,81 4,58 25,64 161,36 3,61
III rok 224,40 21,90 3,37 5,50 30,77 193,63 4,33
 

          Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76%ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).
 
Wynagrodzenia uczniów za miesiące marzec,kwiecień,maj 2013
Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 147,61 14,41 2,21 3,62 20,24 127,37 2,85
II rok 184,52 18,01 2,77 4,52 25,30 159,22 3,56
III rok 221,42 21,26 3,32 5,42 30,35 191,07 4,27

    Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76%ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,93 , dadatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń  otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).
 
Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  grudzień 2012 oraz styczeń i luty 2013.

 

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
I rok 140,41 13,70 2.11 3,44 19,25 121,16 2,71