Cennik usług

 
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W WĄGROWCU

 

Rodzaj usługi
Dla członków
Pozostali
Deklaracje ZUS
Od 1 ubezpieczonego
12,30 zł
15,30 zł
Przekaz elektroniczny
12,30 zł
15,30 zł
Skompletowanie wniosku o dofinansowanie
159,90 zł
159,90 zł
Deklaracje skarbowe
PIT -11, 4R
15 zł
25 zł
PIT- 28, PIT-36
50 zł
50 zł
PIT-37
50 zł
50 zł
PIT 16A
25 zł
25 zł
Ochrona środowiska
Sprawozdania odpady (roczne)
73,80 zł
73,80 zł
Sprawozdania opłaty środowiskowe roczne
98,40 zł
98,40 zł
Wnioski do PEFRON
49,20 zł
49,20 zł
Protokół powypadkowy
147,60 zł
147,60 zł
Wnioski o refundację wynagrodzeń uczniowskich
-
70,00 zł
Teczki uczniowska i pracownica
18,45 zł
18,45 zł
Wnioski do PUP o uruchomienie działalności
-
150 zł
Wnioski do PUP o doposażenie stanowiska
100 zł
150 zł
Usługo ksero
Kartka A-4 jednostronnie
0,30 zł
0,50 zł
Kartka A-4 dwustronnie
0,50 zł
0,80 zł
Kartka A-3 jednostronnie
0,50 zł
0,80 zł
Kartka A-3 dwustronnie
0,80 zł
1,00 zł
Kursy stałe
Pedagogiczny
800 zł
800 zł
Szkolenia BHP okresowe
- dla pracodawców
150 zł
180 zł
- dla pracowników na stan. robotniczych
100 zł
130 zł
Szkolenie BHP wstępne
- dla uczniów
30 zł
50 zł
- dla pracowników
40 zł
70 zł
 
 
 
SKŁADKI OPŁACANE PRZEZ CZŁONKÓW CECHU

 

 
Treść
Składka miesięczna
w zł.
Składka
Roczna
w zł.
Uwagi
 
Składka podstawowa dla zakładów prowadzonych na cały etat
50 zł
600 zł
-
 
Za każdego pracownika (bez uczniów)
2 zł
Max. mies.
10 zł
20 zł
Max. 120 zł
Liczymy nie więcej niż 5 pracowników
 
Emeryci pracujący 1-osobowo
10 zł
120 zł
-
 
Składka dla osób, które zawiesiły działalność
10 zł
120 zł
Maksymalnie okres zawieszenia do 24 miesięcy
 
Składka na promocję
2 zł
24 zł
-
 
Opłata wpisowa do Cechu
- Na ogólnych zasadach
- Dla osób nie mających spłaconych wobec Cechu zobowiązań
200 zł
 
700 zł
-
Jednorazowo
 
 
 
W ramach opłacanej składki Cech świadczy usługi
1. Informacyjno-doradcze z zakresu zagadnień administracyjno-prawnych, informowanie o odbywających się targach i wystawach,  informacje o możliwościach nawiązywania współpracy gospodarczej, wyszukiwanie partnerów handlowych itp.
2. Obsługa w zakresie szkolenia uczniów (umowy, uregulowania kodeksu pracy, refundacje, egzaminy itp.).
3. Organizowanie imprez integracyjnych  dla rzemieślników ich rodzin i emerytów rzemiosła.
4. Promowanie rzemiosła  - świadczonych usług przez Organizację oraz jej członków, reprezentowanie rzemiosła na zewnątrz.
5. Prowadzenie ubezpieczenia grupowego Compensa.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez członków - zgodnych z zapisami w statucie.