Cennik usług

Cennik usług świadczonych przez Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Obowiązuje od 01.01.2018 roku

 

 

 

l.p. Rodzaj usługi Dla członków Pozostali Uwagi
1. Deklaracje ZUS  
  Od 1 ubezpieczonego 7,00 zł 10,00 zł VAT zw.
  Przekaz elektroniczny 7,00 zł 10,00 zł VAT zw.
  Korekty od kartki 1,50 zł 10,00 zł VAT zw.
  Korekty powyżej 30 kartek 1,00 zł 10,00 zł VAT zw.
2. Skompletowanie wniosku o dofinansowanie lub ulgę 100,00 zł 130,00 zł VAT zw.
3.

Usługi administracyjno–biurowe (księgowość) wg liczby

wprowadzonych dokumentów

50 zł – 410,- zł 100 zł - 460 zł VAT zw.
4. Deklaracje skarbowe  
  PIT -11, 16A 8,00 zł 18,00 zł VAT zw.
  PIT- 28, PIT-36 35,00 zł 60,00 zł VAT zw.
  PIT-37 30,00 zł 60,00 zł VAT zw.
5. Ochrona środowiska  
  Zgłoszenia 90,00 zł 160,00 zł VAT zw.
  Sprawozdania odpady (roczne) 60,00 zł 100,00 zł VAT zw.
  Sprawozdania  - opłaty środowiskowe rocze 60,00 zł 100,00 zł VAT zw.
6. Wnioski do PEFRON 20,00 zł 40,00 zł VAT zw.
7. Protokoły powypadkowe 60,00 zł 120,00 zł VAT zw.
8. Wnioski o refundację wynagrodzeń uczniowskich - 50,00 zł VAT zw.
9. Teczki uczniowska i pracownica 15,00 zł 25,00 zł VAT zw.
10. Wypełnianie  teczki pracowniczej 25,00 zł 5,00 zł VAT zw.
11. CEIDG - 25,00 zł VAT zw.
12. Wnioski  do PUP o uruchomienie działalności - 60,00 zł VAT zw.
13. Wnioski do PUP o doposażenie stanowiska 60,00 zł 120,00 zł VAT zw.
14. Wypełnienie sprawozdania do GUS 30,00 zł - VAT zw.
15. Usługo ksero  
  Kartka A-4 jednostronnie 0,30 zł 0,50 zł VAT zw.
  Kartka A-4 dwustronnie 0,50 zł 0,80 zł VAT zw.
  Kartka A-3 jednostronnie 0,50 zł 0,80 zł VAT zw.
  Kartka A-3 dwustronnie 0,80 zł 1,00 zł VAT zw.
16. Sala za godzinę (bez kuchni) 35,00 zł 70,00 zł VAT zw.
17. Salka Zarządu za godzinę 25,00 zł 50,00 zł VAT zw.
18. Umowy najmu długoterminowe  
  Od metra kw. 15,00 zł 15,00 zł VAT zw.
  Ogrzewanie o metra 7,00 zł 7,00 zł VAT zw.
19. Kursy stałe      
  pedagogiczny 800,00 zł 800,00 zł VAT zw.
  Przygotowujący do egzaminu czeladniczego 550,00 zł 550,00 zł VAT zw.
  BHP okresowe:  
  - dla pracodawców 120,00 zł 120,00 zł VAT zw.
  - dla pracowników młodocianych 40,00 zł 40,00 zł VAT zw.
  - dla pracowników na stan. robotniczych 80,00 zł 80,00 zł VAT zw.
  BHP wstępne:  
  - dla pracowników młodocianych 25,00 zł 25,00 zł VAT zw.
  - dla pracowników na stan. robotniczych 30,00 zł 30,00 zł VAT zw.
20. Inne kursy i szkolenia według wcześniej sporządzonej kalkulacji  
21. Wystawienie duplikatu dyplomu ukończenia kursu pedagogicznego 10,00 zł 20,00 zł VAT zw.

 

 

Składki opłacane przez członków Cechu

 

   l.p.   Treść Składka miesięczna  Składka Roczna  Uwagi
1. Składka podstawowa dla zakładów prowadzonych na cały etat 45 zł 540 zł  -
2. Za każdego pracownika (bez uczniów)

2 zł

Max.mies.10 zł

           24 zł      

Max. 120 zł

Liczymy nie więcej niż 5 pracowników
3. Emeryci pracujący 1-osobowo 10 zł 120 zł -
4. Składka dla osób które zawiesiły działalność 10 zł 120 zł Maksymalnie okres zawieszenia do 24 miesięcy
4.   Składka na promocję 2 zł 24 zł -
5.   Opłata wpisowa do Cechu * na ogólnych zasadach
*dla osób nie mających spłaconych wobec Cechu zobowiązań

200 zł

700 zł

  Jednorazowo

 

W ramach opłacanej składki Cech świadczy usługi
1.       informacyjno doradcze z zakresu zagadnień administracyjno prawnych, informowanie o odbywających się targach i wystawach, informacje o możliwościach nawiązywania współpracy gospodarczej, wyszukiwanie partnerów handlowych itp. ,
2.       obsługa w zakresie szkolenia uczniów (umowy, uregulowania kodeksu pracy, refundacje, egzaminy itp.)
3.       organizowanie imprez integracyjnych dla rzemieślników ich rodzin i emerytów rzemiosła,
4.       Promowanie rzemiosła - świadczonych usług przez Organizację oraz jej członków, reprezentowanie rzemiosła na zewnątrz
5.       prowadzenie ubezpieczenia grupowego Compensa
6.       wykonywanie innych zadań zleconych przez członków - zgodnych z zapisami w statucie.