Cennik usług

Cennik usług świadczonych przez Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Obowiązuje od 01.01.2022

 

 

l.p.

Rodzaj usługi

Dla członków

Pozostali

1.

Deklaracje ZUS

 

 

 

Od 1 ubezpieczonego

        9,- zł

12,- zł

 

Przekaz elektroniczny

9,- zł

12,- zł

 

Korekty od kartki

1,50 zł

10,- zł

 

Korekty powyżej 30  kartek

1,00 zł

10,- zł

2.

Skompletowanie wniosku o dofinansowanie lub ulgę

 

130,00- zł

 

150,00 zł

3.

Usługi administracyjno – biurowe  (księgowość) wg liczby wprowadzonych dokumentów

70 zł – 500,- zł

120 zł – 550 zł

4.

Deklaracje skarbowe

 

 

 

PIT -11, 16A

12,- zł

25,- zł

 

PIT- 28, PIT-36

50,- zł

80,-zł

 

PIT-37

50,- zł

80,-zł

5.

Ochrona środowiska

 

 

 

Zgłoszenia

90,- zł

160,- zł

 

Sprawozdania odpady (roczne)

80,- zł

120,- zł

 

Sprawozdania  - opłaty środowiskowe roczne

80,- zł

120,- zł

6.

Wnioski do PEFRON

30,- zł

50,- zł

7.

Protokoły powypadkowe

100,- zł

150,00 zł

8.

Wnioski o refundację wynagrodzeń uczniowskich

-

70,00,- zł

9.

Teczki uczniowska  i pracownica

 

20,- zł

 

35,- zł

10.

Wypełnianie  teczki pracowniczej

30,- zł

50,- zł

11.

CEIDG

-

25,00

12.

Wnioski  do PUP o uruchomienie działalności

 

100,- zł

13.

Wnioski do PUP o doposażenie stanowiska

100,00

150,00

14

Wypełnianie sprawozdania do GUS

30,00

-

15.

Usługo ksero

 

 

 

Kartka A-4 jednostronnie

0,30 zł

0,50 zł

 

Kartka A-4 dwustronnie

0,50 zł

0,80 zł

 

Kartka A-3 jednostronnie

0,50 zł

0,80 zł

 

Kartka A-3 dwustronnie

0,80 zł

1,00 zł

16.

Wynajem sali  z kuchnią

 

 

Wesele

1000 zł

1000 zł

 

I komunia św.

600 zł

600 zł

 

18-stka

500 zł

500 zł

 

Inne imprezy całodniowe

500 – 1000

500-1000

17.

Sala za godzinę (bez kuchni)

35 zł

70 zł

18.

Salka Zarządu za godzinę

25 zł

50 zł

19.

Umowy najmu długoterminowe

 

 

Od metra kw.

15,- zł

15,- zł

 

Ogrzewanie o metra

7,00 zł

7,00

20.

Kursy stałe

 

 

 

pedagogiczny

800 zł

800 zł

 

Przygotowujący do egzaminu czeladniczego

550 zł

550 zł

 

BHP okresowy .

 

 

 

- dla pracodawców

150 zł

180 zł

 

- dla pracowników na stan. robotniczych

100 zł

130 zł

 

Wstępne dla uczniów

30 zł

50,- zł

 

Wstępny dla pracowników

40 zł

70,- zł

21

Inne kursy i szkolenia według wcześniej sporządzonej kalkulacji

 

 

 

 

Składki opłacane przez członków Cechu

 

 

 

  l.p.

 

Treść

Składka miesięczna

w zł.

Składka

Roczna

w zł.

Uwagi

1.

Składka podstawowa dla zakładów prowadzonych na cały etat

45,-

540,-

 

2.

Za każdego pracownika (bez uczniów)

2,-

Max.mies.10 zł

           24,-

      Max. 120,-

Liczymy nie więcej niż 5 pracowników

3.

Emeryci pracujący 1-osobowo

10,-

120,-

 

4.

Składka dla osób które zawiesiły działalność

10,-

120,-

Maksymalnie okres zawieszenia do 24 miesięcy

5.

 

Składka na promocję

2,-

24,-

-

6.

 

Opłata wpisowa do Cechu

  • Na ogólnych zasadach
  • Dla osób nie mających spłaconych wobec Cechu zobowiązań

 

200,- zł

 

700,- zł

 

Jednorazowo

 

W ramach opłacanej składki Cech świadczy usługi

  1. informacyjno doradcze z zakresu zagadnień administracyjno prawnych, informowanie o odbywających się targach i wystawach,  informacje o możliwościach nawiązywania współpracy gospodarczej, wyszukiwanie partnerów handlowych itp. ,
  2. obsługa w zakresie szkolenia uczniów (umowy, uregulowania kodeksu pracy, refundacje, egzaminy itp.)
  3. organizowanie imprez integracyjnych  dla rzemieślników ich rodzin i emerytów rzemiosła,
  4. Promowanie rzemiosła  - świadczonych usług przez Organizację oraz jej członków, reprezentowanie rzemiosła na zewnątrz
  5. prowadzenie ubezpieczenia grupowego Compensa
  6. wykonywanie innych zadań zleconych przez członków - zgodnych z zapisami w statucie.