DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Ankieta Osobowa

 

/userfiles/files/Ankieta%20Cech%281%29.docx

 

2. Deklaracja 

 

/userfiles/files/DEKLARACJA%282%29.doc

 

3. Pismo o skreśleniu z listy członków 

 

/userfiles/files/Skre%C5%9Blenie%20z%20cechu.docx