Wynagrodzenia

Wynagrodzenie od stycznia 2022 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2022roku  - 3.010,00- zł

 

Wynagrodzenie od stycznia 2021 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2021roku  - 2.800,00- zł

 

Wynagrodzenie od stycznia 2020 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2020roku  - 2.600,00- zł

 

Wynagrodzenie od stycznia 2019 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2019 roku  - 2.250,00- zł

 

Wynagrodzenie od stycznia 2018 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2018 roku  - 2.100,00- zł

 

Wynagrodzenie od stycznia 2017 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2017 roku  - 2.000,00- zł

 

 

Wynagrodzenie od stycznia 2016 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2016 roku  - 1.850,- zł

 
Dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy (80% najniższego wynagrodzenia) - 1.480,00 zł
 

Wynagrodzenie od stycznia 2015 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2015 roku  - 1.750- zł

 
Dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy (80% najniższego wynagrodzenia) - 1.400,00 zł

 

Wynagrodzenie od stycznia 2014 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2014 roku  - 1.680,- zł

 
Dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy (80% najniższego wynagrodzenia) - 1.344,00 zł
 
 
 

 

Wynagrodzenie od stycznia 2013 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2013 roku  - 1.600,- zł

 
Dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy (80% najniższego wynagrodzenia) - 1.280,00 zł
 

 

 
 

 

Wynagrodzenie od stycznia 2012 roku

Najniższe wynagrodzenie od 01 stycznia 2012 roku  - 1.500,- zł

 
Dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy (80% najniższego wynagrodzenia) - 1.200,00 zł
 
 

 

 

Wynagrodzenie styczeń - grudzień / 2011