II Kongres Kształcenia Dualnego

Aktualności

  • Dodano: 2023-08-11

II Kongres Kształcenia Dualnego


Kongres Kształcenia Dualnego podejmuje tematykę kształcenia dualnego prowadzonego przemiennie w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Główne elementy programu:

Program II Kongresu:

09.00-10.50 – Rejestracja uczestników

11.00-11.15 – Otwarcie Kongresu

11.15-12.45 – I Panel dyskusyjny: Kształcenie dualne w Polsce z perspektywy władz państwowych. Instrumenty finansowe wsparcia kształcenia zawodowego w miejscu pracy

12.45-13.00 – Przerwa

13.00-14.30 – II Panel dyskusyjny: Kształcenie dualne w wymiarze regionalnym - jak to się robi?

14.30-15.00 – Przerwa

15.00-16.30 – III Panel dyskusyjny: Powiaty - dobre praktyki współpracy gospodarki i edukacji

 

Celem II Kongresu Kształcenia Dualnego jest kontynuowanie publicznej dyskusji nt. rozwoju kształcenia dualnego, zapoczątkowanej w I-ej edycji tego wydarzenia, która odbyła się 8.12.2022 r. w Warszawie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. II edycja jest objęta patronatem m.in. Ministra Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym tematem II Kongresu będzie prezentacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Od 1.09.2023 r. uczniowie w III roku nauki u pracodawcy otrzymają wypłatę 700+ zł brutto miesięcznie z Funduszu Pracy, będącego w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Młodocianym pracownikom od 1.09.2023 roku będzie przysługiwać w III roku nauki wynagrodzenie na poziomie 10% (I rok 8%, II rok 9%) przeciętnych zarobków w gospodarce. Przedsiębiorcy i opinia publiczna w Polsce oczekują przywrócenia prestiżu kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Wykwalifikowani pracownicy to przyszłość kraju, a ich brak na rynku staje się barierą dla rozwoju gospodarczego. Największy udział w kształceniu dualnym w Polsce mają zakłady rzemieślnicze. Organizacje rzemiosła, cechy i izby, są aktywne w każdym powiecie na terenie kraju. Kształcenie dualne rozwija się też w przemyśle, handlu i rolnictwie. O potrzebie rozwijania nauki zawodu u pracodawców świadczą dane przedstawione na I Kongresie. Wg statystyk, w Polsce tylko 10% uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach branżowych szkół I stopnia, kształci się zawodowo u pracodawców. W najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach UE naukę zawodu u pracodawców pobiera ok. 50% młodzieży. Rozwijanie kształcenia dualnego jest zatem kluczowe dla młodych ludzi oraz gospodarki.

Wydarzeniem towarzyszącym II Kongresowi Kształcenia Dualnego będą warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym.

Link do www II Kongresu: https://kongresnfdk.pl

 


Najnowsze informacje

Święto Niepodległości

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu Zaprasza wszytkich członków Cechu wraz z osobami towarzyszącymi

Czytaj więcej

Dofinansowanie za wyszkolenie ucznia

Poniżej przedstawiamy informacje dt. dofinansowania za ucznia, który zdał egzamin przed OKE

Czytaj więcej

Przypominamy

WAŻNE INFORMACJE

Czytaj więcej

Kurs Pedagogiczny

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Czytaj więcej