Informacje dt. dofinansowania oraz sporządzania umów

Aktualności

 • Dodano: 2023-08-02

Informacje dt. dofinansowania oraz sporządzania umów


Szanowni Państwo,

 1. W związku z licznymi pytaniami odnośnie dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika informuje, że:
 • Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do 3 miesięcy od zdania przez młodocianego egzaminu czeladniczego (przez WIR) lub zawodowego (przez OKE)
 • Datą zdania egzaminu jest data widniejąca na zaświadczeniu o zdaniu egzaminu czeladniczego oraz data na dyplomie oraz certyfikacie zawodowym wydawanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • W praktyce oznacza to, że np. na dyplomie oraz certyfikacie kwalifikacji zawodowych widnieje data 31 sierpnia 2023 r., pracodawca powinien złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada 2023 roku.

PROSIMY ABY PRZESTRZEGAĆ USTAWOWYCH DAT, JAK NAJSZYBCIEJ UZYSKAĆ OD MŁODOCIANEGO DYPLOM ORAZ CERTYFIKAT- W PRZYPADKU NIE ZMIESZCZENIA SIĘ W USTATOWYCH 3 MIESIĄCACH URZĘDY NIE ROZPATRZĄ WNIOSKU!

 

 1. Również prosimy, aby najpóźniej do 25 sierpnia 2023 roku pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych od 1 września 2023 roku dostarczyli niezbędne dane do sporządzenia umowy o praktyczną naukę zawodu:
 1. Kwestionariusz osobowy lub następujące dane:
 • Imiona i nazwisko
 • Imiona rodziców
 • Adres zamieszkania
 • PESEL
 • Data i miejsce urodzenia
 1. Zdolność od lekarza medycyny pracy
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. Jeżeli uczeń w tym roku kalendarzowym nie ukończy 15 roku życia wymagana jest pozytywna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

 1. Prosimy również, aby dostarczać na bieżące dokumenty o refundacje wynagrodzeń uczniowskich.

 

W razie pytań prosimy o kontakt.

 

 


Najnowsze informacje

Święto Niepodległości

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu Zaprasza wszytkich członków Cechu wraz z osobami towarzyszącymi

Czytaj więcej

Dofinansowanie za wyszkolenie ucznia

Poniżej przedstawiamy informacje dt. dofinansowania za ucznia, który zdał egzamin przed OKE

Czytaj więcej

II Kongres Kształcenia Dualnego

Kongres Kształcenia Dualnego podejmuje tematykę kształcenia dualnego prowadzonego przemiennie w szkole oraz w miejscu...

Czytaj więcej

Przypominamy

WAŻNE INFORMACJE

Czytaj więcej

Kurs Pedagogiczny

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Czytaj więcej