CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

Aktualności

 • Dodano: 2021-07-13

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA


O projekcie Projekt „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami, technicznymi szkołami kształcącymi zawodowo, a od 2021 również z cechami rzemiosła z terenu województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu. To kontynuacja pierwszej edycji projektu „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowanej w latach 2012-2015. Obecnie w projekcie uczestniczy 81 szkół, a realizacja przewidziana jest do czerwca 2023 roku.

W ramach projektu wyróżnia się następujące główne formy wsparcia:

 • płatne staże/praktyki dla uczniów realizowane u pracodawców,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w laboratoriach,
 • doposażenie szkół w materiały dydaktyczne on-line oraz rozwój platformy e-learningowej,
 • utrzymanie i rozwój Systemu Zawodowcy w formie narzędzia informatycznego dostępnego na stronie internetowej system.zawodowcy.org.

 

Obecnie dostępne materiały na platformie

System.zawodowcy.org to bezpłatna platforma składająca się z części e-Rekrutacja i e-Learning.

Część e-Learning to szeroka baza materiałów dydaktycznych skierowana do szkół zawodowych. Narzędzie oferuje szereg możliwości, w tym wykorzystanie przygotowanych materiałów do prowadzenia zajęć i samokształcenia oraz przeprowadzania testów weryfikujących wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Wszelkie materiały, które zostały udostępnione na platformie są zgodne
z podstawą programową.

Materiały dydaktyczne on-line przygotowane są z zakresu 32 kwalifikacji w 12 wybranych zawodach, wykonane w oparciu o treści przygotowane przez zewnętrznych specjalistów. Wśród tych zawodów znajduje się:

- technik informatyk,

- technik teleinformatyk,

- technik elektryk,

- technik ekonomista,

- technik elektronik,

- technik handlowiec,

- technik reklamy,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik mechanik,

- technik mechatronik,

- technik logistyk,

- technik spedytor.

Struktura materiałów w części e-Learning jest podzielona na główne kategorie: Materiały dla nauczycieli, Materiały dla uczniów, Kursy otwarte, Repozytorium z doradztwa zawodowego oraz Laboratoria i jest sukcesywnie uzupełniana o nowe pomoce dydaktyczne. Ponadto każda
z placówek korzystająca z platformy posiada własną strukturę szkolnych materiałów edukacyjnych na platformie. Ułatwiając korzystanie z funkcjonalności platformy dostępne są także instrukcje dotyczące tworzenia interaktywnych zadań oraz szablony kursów, które można zbudować na platformie.

Na platformie udostępniane są na bieżąco do pobrania i wykorzystania arkusze egzaminów zawodowych z zasobów CKE. Arkusze są przetwarzane do postaci interaktywnej, co pozwala na zwiększenie atrakcyjności kształcenia i zachęca uczniów do wysiłku na rzecz własnego rozwoju. Pozwala także na przygotowanie się do egzaminów zawodowych. Stopniowo udostępnione  zostały także autorskie kursy zawodowe opracowane w nowoczesnej, interaktywnej formule przygotowane przez zewnętrznych specjalistów.                                                                                             

 Materiały dla pozostałych zawodów dostępne są w Kursach otwartych.

 

W ramach rozszerzenia projektu rozpoczynamy współpracę z cechami rzemiosł. Na platformie pojawi się nowa kategoria materiałów dydaktycznych dedykowanych cechom rzemiosł. W ramach tej kategorii zostanie przygotowanych i opublikowanych 17 kursów i 630 pytań testowych dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Materiały zostaną opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.                                                
Po dostarczeniu przez autorów metodyków pełnej wersji materiałów dydaktycznych, zostaną one poddane recenzji specjalistów w dziedzinach, których dotyczą oraz wsparciu metodycznemu specjalistów projektu CZBIS. Ostatni etap, związany z przetworzeniem materiałów na wersje e-learningową i udostępnieniem kursów na platformie, powinien zostać zakończony w 2022 roku.

Planowane kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych dla uczniów realizujących naukę zawodu za pośrednictwem cechów rzemiosł

Tematyka kursów dla zawodu stolarz:

 • Rachunkowość zawodowa dla zawodu stolarz,
 • Rysunek zawodowy dla zawodu stolarz,
 • Technologia dla zawodu stolarz,
 • Maszynoznawstwo dla zawodu stolarz,
 • Materiałoznawstwo dla zawodu stolarz.

Tematyka kursów dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych:

 • Rachunkowość zawodowa dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
 • Rysunek zawodowy dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
 • Technologia dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
 • Maszynoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
 • Materiałoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.

 

Tematyka ogólna i specjalistyczna wspólna dla zawodów - stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 •  Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 •  Podstawowe zasady ochrony środowiska.

Tematyka wspólna dla obu zawodów -  stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 • Dokumentacja działalności gospodarczej,
 • Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
  i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Podstawowe przepisy prawa pracy.

Kursy obejmujące tematykę wspólną będą pomocne w ugruntowaniu wiedzy przed egzaminami czeladniczymi we wszystkich zawodach, w których Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przeprowadza egzaminy.

Kluczowym celem korzystania z udostępnianych zasobów jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia, poprzez:

 • realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnie i on-line,
 • samokształcenie,
 • przygotowywanie warsztatu dydaktycznego i tworzenie bazy materiałów dydaktycznych,
 • przygotowanie i możliwość powtórzenia materiału do egzaminów czeladniczych,
 • ewaluację i standaryzację efektów kształcenia.

Korzyści wynikające z użytkowania platformy edukacyjnej:

 • innowacyjny proces przekazywania wiedzy, popularyzowanie wykorzystywania nowych technologii,
 • wszystkie materiały dydaktyczne zebrane na jednej platformie,
 • możliwość dostępu do wiedzy w dowolnym miejscu i dogodnym czasie, w tym  możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej,
 • utrzymanie, aktualizacja i obsługa wspomagania kształcenia przynajmniej do 2023 roku,
 • bieżące wsparcie administracyjno-techniczne ze strony pracowników projektu.

Więcej informacji o działaniach prowadzonych w projekcie można znaleźć na stronie:

https://zawodowcy.org/

 

 


Najnowsze informacje

FESTY RZEMIEŚLNICZY 25/09/2021 r.

---------------------------------------------------------------

Czytaj więcej

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Od 09.08.2021 roku rusza kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs odbędzie się z...

Czytaj więcej

Na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych masz czas do końca czerwca

• 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. • To również termin na uzupełnienie...

Czytaj więcej

Miliony umówionych wizyt - dynamiczny rozwój nowej usługi KAS

• Od uruchomienia w całym kraju w listopadzie ubiegłego roku usługi rezerwacji wizyt w urzędzie skarbowym, w ten...

Czytaj więcej

Refundacja 03-05/2021

Prosimy o przyniesienie dokumentów do refundacji za okres od marca 2021 do maja 2021 oraz o dokumenty z zaległych...

Czytaj więcej