Nowa strona 1
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Pytania egzaminacyjne - czeladnik
Opłaty
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy Opłaty

OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE

obowiązujące w WIR w Poznaniu od 18 stycznia 2017r.


Nazwa Kwota       
Egzamin czeladniczy 700 zł
Egzamin czeladniczy poprawkowy 350 zł
Egzamin mistrzowski 1 400 zł 
Egzamin mistrzowski poprawkowy 700 zł
Egzamin sprawdzający 250 zł
Wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego/świadectwa czeladniczego 26 zł
Przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zakładach zrzeszonych w cechu 60 zł
Wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły 35 zł
Wystawienie innych zaświadczeń 18 zł
Wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych 70 zł
Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego poprzez młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego członkiem cechu 100 zł


© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl