Nowa strona 1
 

wtorek, 12 grudnia 2017 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Składki członkowskie
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Cennik usług

Cennik usług świadczonych przez Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
Obowiązuje od 01.04.2014 roku
 
 
 
l.p.
Rodzaj usługi
Dla członków
Pozostali
Uwagi
1.
Deklaracje ZUS
 
 
 
 
Od 1 ubezpieczonego
6,- zł
8,- zł
+ 23% VAT
 
Przekaz elektroniczny
6,- zł
8,- zł
+ 23% VAT
 
Korekty od kartki
1,20 zł
8,- zł
+ 23% VAT
 
Korekty powyżej 30 kartek
1,00 zł
8,- zł
+ 23% VAT
2.
Skompletowanie wniosku o dofinansowanie lub ulgę
 
60,- zł
 
100,- zł
+ 23% VAT
3.
Usługi administracyjno – biurowe (księgowość) wg liczby wprowadzonych dokumentów
20 zł – 300,- zł
60 zł - 800 zł
+ 23% VAT
4.
Deklaracje skarbowe
 
 
 
 
PIT -11, 16A
7,- zł
15,- zł
+23% VAT
 
PIT- 28, PIT-36
30,- zł
50,-zł
+ 23% VAT
 
PIT-37
25,- zł
50,-zł
+ 23% VAT
5.
Ochrona środowiska
 
 
 
 
Zgłoszenia
80,- zł
130,- zł
+23% VAT
 
Sprawozdania odpady (roczne)
50,- zł
85,- zł
+23% VAT
 
Sprawozdania  - opłaty środowiskowe za półrocze
50,- zł
85,- zł
+23% VAT
6.
Wnioski do PEFRON
10,- zł
35,- zł
+ 23% VAT
7.
Protokoły powypadkowe
50,- zł
100,- zł
+23% VAT
8.
Wnioski o refundację wynagrodzeń uczniowskich
-
40,00,- zł
+23% VAT
9.
Teczki uczniowska i pracownica
 
12,- zł
 
20,- zł
 
+ 23% VAT
10.
Wypełnianie  teczki pracowniczej
20,- zł
30,- zł
+ 23% VAT
11.
CEIDG
-
20,00
+23% VAT
12.
Wnioski  do PUP o uruchomienie działalności
 
50,- zł
+ 23% VAT
13.
Wnioski do PUP o doposażenie stanowiska
50,00
100,00
+ 23% VAT
14.
Usługo ksero
 
 
 
 
Kartka A-4 jednostronnie
0,30 zł
0,50 zł
VAT w cenie
 
Kartka A-4 dwustronnie
0,50 zł
0,80 zł
VAT w cenie
 
Kartka A-3 jednostronnie
0,50 zł
0,80 zł
VAT w cenie
 
Kartka A-3 dwustronnie
0,80 zł
1,00 zł
VAT w cenie
15.
Wynajem sali z kuchnią
(kaucja 500 zł – 100 zł przy podpisaniu umowy,
 400 zł przed otrzymaniem kluczy)
 
Wesele
800 zł
800 zł
+23% VAT
 
I komunia św.
500 zł
500 zł
+23% VAT
 
18-stka
400 zł
400 zł
+23% VAT
 
Inne imprezy całodniowe
400 – 800
400 – 800
+23% VAT
16.
Sala za godzinę (bez kuchni)
30 zł
60 zł
+ 23%VAT
17.
Salka Zarządu za godzinę
20 zł
45 zł
+23% VAT
18.
Umowy najmu długoterminowe
 
 
Od metra kw.
15,- zł
15,- zł
+23% VAT
 
Ogrzewanie o metra
7,00 zł
7,00
+23% VAT
 
Za prąd od Kw

0,95 zł

0,95 zł

+23% VAT
 
Za wodę m3
11,00 zł
11,00 zł
+8% VAT
19.
Kursy stałe
 
 
 
 
pedagogiczny
800 zł
800 zł
VAT zw.
 
Przygotowujący do egzaminu czeladniczego
550 zł
550 zł
VAT zw.
 
BHP okresowy .
 
 
 
 
- dla pracodawców
120 zł
120 zł
VAT zw.
 
- dla pracowników na stan. robotniczych
80 zł
80 zł
VAT zw.
 
Wstępne dla uczniów
15 zł
15 zł
VAT zw.
 
Wstępny dla pracowników
20 zł
30,- zł
VAT zw.
20
Inne kursy i szkolenia według wcześniej sporządzonej kalkulacji
 
 
 
21 Wystawienie duplikatu dyplomu ukończenia kursu pedagogicznego 10 zł 20 zł +23%VAT
 
Składki opłacane przez członków Cechu
 
 l.p.
 
Treść
Składka miesięczna
w zł.
Składka
Roczna
w zł.
Uwagi
1.
Składka podstawowa dla zakładów prowadzonych na cały etat

40,00
 

480,00
 
2.
Za każdego pracownika (bez uczniów)
2,-
Max.mies.10 zł
           24,-
      Max. 120,-
Liczymy nie więcej niż 5 pracowników
3.
Emeryci pracujący 1-osobowo
10,-
120,-
 
4.
Składka dla osób które zawiesiły działalność
10,-
120,-
Maksymalnie okres zawieszenia do 24 miesięcy
4.
 
Składka na promocję
2,-
24,-
-
5.
 
Opłata wpisowa do Cechu
200,- zł
 
Jednorazowo
 
W ramach opłacanej składki Cech świadczy usługi
1.       informacyjno doradcze z zakresu zagadnień administracyjno prawnych, informowanie o odbywających się targach i wystawach, informacje o możliwościach nawiązywania współpracy gospodarczej, wyszukiwanie partnerów handlowych itp. ,
2.       obsługa w zakresie szkolenia uczniów (umowy, uregulowania kodeksu pracy, refundacje, egzaminy itp.)
3.       organizowanie imprez integracyjnych dla rzemieślników ich rodzin i emerytów rzemiosła,
4.       Promowanie rzemiosła - świadczonych usług przez Organizację oraz jej członków, reprezentowanie rzemiosła na zewnątrz
5.       prowadzenie ubezpieczenia grupowego Compensa
6.       wykonywanie innych zadań zleconych przez członków - zgodnych z zapisami w statucie.

© 2006 - 2017 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl