Nowa strona 1
 

sobota, 23 czerwca 2018 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Starszy Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Struktura Cechu

Organy Statutowe Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu wybrane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2014 roku.

Zarząd Cechu

Starszy Cechu - Michał Kaniewski
Podstarszy Cechu - Jan Domagalski
Podstarszy Cechu - Leszek Cichy
Sekretarz - Ewa Rybicka
Skarbnik - Zbigniew Maćkowski
Członek - Maciej Sierszulski
Członek - Ryszard Kamiński
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący - Janusz Kryger
Członek - Arkadiusz Skibiński
Członek  - Ryszard Zych
 
Sąd Cechowy
 
Przewodniczący - Zdzisław Mruk
Zastępca: - Krzysztof Bucholc
Członek - Andrzej Gruszka
Członek - Maria Białkowska
Członek - Wojciech Piotrowski
 
Delegat na zjazd Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu - Alojzy Brzeziński
 
 
 

 Biuro Cechu

Dyrektor Cechu  -  Krystyna Łasińska
Starszy Specjalista ds. dział. gosp. i rozliczeń finans. - Radosław Ewertowski
Starszy Specjalista ds. oświaty -  Marta Czaplińska
Młodszy Specjalista ds. dział. gosp. i rozliczeń finans.- Marta Kosmowska
Młodszy Specjalista ds.oświaty 
-Sara Sobik

 
 

© 2006 - 2018 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl