Nowa strona 1
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Regulamin uzyskania Certyfikatu
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat cechowy Regulamin uzyskania Certyfikatu

 

Regulamin
uzyskania Certyfikaty Członka Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 
 
 
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Cechu uchwałą Nr 126
w dniu 12.02.2002 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
      1.    W celu otrzymania Certyfikatu Cechowego członek Cechu powinien na wydanych drukach:
             1.1. Wystąpić z wnioskiem do Komisji Kwalifikacyjnej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
                     ul. Janowiecka 1,
             1.2. Dokonać wpłaty 50% opłaty cetyfikacyjnej, która została ustalona przez Zarząd
                     na kwotę 300,- zł + VAT.
             1.3. Upoważnić Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej,
             1.4. Przedstawić osobę rekomendującą – rzecznika interesów wnioskodawcy, który zostanie   
                     jednocześnie członkiem Komisji Kwalifikacyjnej (Rzemieślnik - Członek Cechu)   
             1.5. Wypełnić ankietę w/g przyjętego wzoru.
 
     2.     Warunki uzyskania Certyfikatu Cechowego.
             2.1. Prowadzenie działalności zarejestrowanej w samorządzie lokalnym i cechowym,
             2.2. Staż przynależności do organizacji cechowej – co najmniej 5 lat (w wyjątkowo uzasadnionych
                     przypadkach Zarząd może obniżyć staż w organizacji do 3 lat).
             2.3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych – co najmniej mistrza w zawodzie.
             2.4. Staż w zawodzie w zakresie wykonywanego rzemiosła – co najmniej 7 lat.
             2.5.  Złożenie oświadczenia o nie zaleganiu zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego,
                     ZUS, opłat samorządu lokalnego.
             2.6. Złożenie oświadczenia o niekaralności i dochodzeniu w sprawie karnej,
             2.7. Rekomendację dwóch Rzemieślników : jeden ze strony wnioskodawcy,
                                                                                  jeden ze strony Zarządu
             2.8. Pozytywna opinia:   Skarbnika, Kierownika Biura Cechu, Sądu Cechowego
 
      3.   Przyznanie Certyfikaty Cechowego
             3.1. Wizja lokalna Komisji Kwalifikacyjnej w siedzibie Firmy,
             3.2. Zapoznanie się z osiągnięciami zawodowymi w zakresie wykonywanego rzemiosła,
             3.3. Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
                     ul. Janowiecka 1, o przyznanie Certyfikatu Cechowego,
             3.4. Uchwała Zarządu o przyznanie Certyfikatu Cechowego,
             3.5. Wydanie Certyfikatu Cechowego w/g zatwierdzonego wzoru
 
      4.   Wpis do Rejestru Rzemieślników Cechowych z przyznanym Certyfikatem.
 
      5.   Reklama i promocja certyfikowanych zakładów rzemieślniczych, w ramach możliwości utworzonego
            funduszu. 
 
 
 

© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl