Nowa strona 1
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
WARIANT - 38 zł
WARIANT - 46 zł
WARIANT 57,50 ZŁ
NNW - 15 zł
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Compensa - ubezpieczenie grupowe WARIANT 57,50 ZŁ

     

          PORÓWNANIE  OFERT   - TU COMPENSA Zycie S.A.

                           GRUPOWEGO  UBEZPIECZENIA

            dla  pracodawców ,pracowników, małżonków, partnerów, i uczniów

                        a także  dzieci osób ubezpieczonych –składka „57,50 zł”

             dla  RZEMIOSŁA POLSKIEGO – program „CECHY” – w Wągrowcu.  

                                               (zamiast 40-45)

 

 

L.P.

ZAKRES OCHRONY

 Sym- 

 bol

Wypłata w  obecnym

ubezpieczeni

Wypłata w nowej ofercie

UWAGI

    do  

   nowej   

   oferty

1

ZGON ubezpieczonego

GRU

20250-37500

50 000 zł

więcej

2

Choroba śmiertelna*

GRU

BRAK

25 000 zł

dodatkowo

3

Zgon w następstwie N. Wypadku

GNW

40500-75000

100 000

więcej

4

Zgon w wyniku udaru lub zawału

GNZ

40500-75000

100 000

więcej

5

 

6

Zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego

Zgon -wypadek przy pracy

Zgon Wypadek komunikacyjny- przy pracy

GWK

 

GWP

GKP

40500-75000

 

75 000

75 000

150 000

 

150 000

250 000

2x więcej

 

2 x więcej

3,5 x więcej

6

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie N. Wypadku w %

GTU

324- 600 ,1- %

500- 1  %

porównywalnie

7

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru lub zawału  %

GTZ

324 -1 %

500-  1 %

więcej

8

Poważne zachorowania 

GPZ2

 2430 zł

5 000 zł

2x więcej

9

Operacja chirurgiczna

GOC

 BRAK

2 500 zł

Dodatkowo

 

10

11

12

 

13

14

Pobyt w szpitalu w następstwie

- choroby

- zawał lub udar

 

GPOP 1

 

 30 zł/dzień

30 zł

 50 zł /dzień

100 zł/dz

Więcej

 

3 x więcej

- Nieszczęśliwy Wypadek

 

- wypadek przy pracy

- wypadek komunik. przy pracy

- pobyt OIOM

GPOP 2

 

GPP

GPKP

GOIOM

 30 zł/dzień

 

30 zł

30 zł

BRAK

150 zł /dzień

150zł/dz

200zł/dz

100zł/dz

5 x więcej

 

5 x więcej

6 x więcej

dodatkowo

11

Osierocenie małego dziecka

GOD

3240 zł

BRAK

 

12

Urodzenie dziecka lub martwego

noworodka

GUD

810/1620

BRAK

 

13

Zgon rodzica lub teścia

GZR

BRAK lub 1620

1 400 zł

porównywalnie

14

15

Zgon małżonka

Zgon małżonka w NW

GZW

GWN

8100-15000

16200-30000

12 500 zł

25 000

Porównywa

porównyw

16

Poważne zachorowanie małżonka

GPZM2

BRAK

 3 000

Dodatkowo

KOMENTARZ   

Ten wariant przygotowany specjalnie dla osób dojrzałych ,których dzieci są już na tzw. własnym gospodarstwie. Minimalne zwiększenie składki  - mimo wzrostu inflacji w okresie ostatnich 12 lat –o ok. 25 % - ale b. poważnie rozszerzono zakres i zwiększono wysokości wypłat ( od 2 do 6 razy)

Dlatego zwrócono uwagę przede wszystkim na opcje wspomagające finansowo członków rodziny- szczególnie podczas pobytu w szpitalu


© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl