Nowa strona 1
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
WARIANT - 38 zł
WARIANT - 46 zł
WARIANT 57,50 ZŁ
NNW - 15 zł
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Compensa - ubezpieczenie grupowe WARIANT - 46 zł

                                 PORÓWNANIE  OFERT - TU COMPENSA Życie S.A.

                                    GRUPOWEGO  UBEZPIECZENIA

                              dla  pracodawców ,pracowników,   małżonków, partnerów

                               i uczniów,  a także –  dzieci osób ubezpieczonych

                                                           składka „46 zł”

                       dla  RZEMIOSŁA POLSKIEGO – program „CECHY” –Cech Wągrowiec.

                                                  (dotychczas ze składką 35-40 )

 

L.P.

ZAKRES OCHRONY

 Sym-

  bol

 Wypłata w    

  obecnym  ubezpieczeniu

Wypłata     

  nowa

 oferta

   UWAGI

 do nowej   

    oferty

1

 

2

ZGON ubezpieczonego w następstwie choroby

Zgon w wyniku udaru lub zawału

GRU

 

 

GNZ

17 010

 

 

34 020

30 000 zł

 

 

35 000 zł

prawie 2x więcej

 

  więcej

3

Choroba śmiertelna

GRU

 BRAK

15 000 zł

DODATKOWO

4

 

5

Zgon  w wyniku N. Wypadku

Zgon w następstwie  wypadku przy pracy

GNW

 

 

GWP

 34 020

 

 

BRAK

60 000 zł

 

 

75 000 zł

prawie 2x więcej

 

DODATKOWO

6

 

 

7

Zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego

Zgon – wypadek komunik. przy pracy

GWK

 

 

GKP

 

 51 030

 

BRAK

 

 90 000 zł

 

105 000 zł

prawie 2x więcej

 

DODATKOWO

8

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie N. Wypadku  w %

GTU

 324   1%

 300 zł

-1 %

porównywalnie

9

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku udaru lub zawału

GTZ

 BRAK

 BRAK

 

 

10

Poważne zachorowania 

GPZ2

 2430

 4 000

więcej

11

Operacja chirurgiczna

GOC

BRAK

1 600 zł

  % z tab.

DODATKOWO

12

 

 

13

14

15

16

17

Pobyt w szpitalu w następstwie:

- choroby

GPOP   

    1

15 zł/dzień

 40 zł/ dzień

 

2,5 x więcej

- Wypadku

- zawał lub udar

- Wypadek komunik.

-Wypadek przy pracy

-Wypadek komunik.

.przy pracy

GPOP2 

   

30 zł/dzień

15 zł

30 zł

30 zł

 

30 zł

80 zł /dzień

80 zł/dzień

120zł/dzień

120 zł/dzień

 

160 zł/dzien

2,5 x więcej

5 x więcej

4 x więcej

4 x więcej

 

5 x więcej

18

Osierocenie dziecka

GOD

 

BRAK

4 000 zł na każde dziecko

 

DODATKOWO

 

19

20

 

21

 

22

Urodzenie dziecka  Urodz. martwego noworodka

- Poważne zachorowanie dziecka

- Zgon dziecka

- Zgon dziecka w NW

GUD

GUD

 

GPZD

 

GZD

GDN

 810

  1620

 

BRAK

 

   2430

  4860

1 050

2 100

 

2 500

 

4 000

8 000

Więcej

 Więcej

 

DODATKOWO

 

Prawie 2 x więcej

więcej

23

Zgon rodzica lub teścia

GZR

   1620

1 700 zł

 więcej

24

Zgon małżonka

GZW

 8100 zł

7 500 zł

mniej

25

Zgon małżonka w wyniku N.WYPADKU

CWN

 

16200 zł

 

15 000zł

 

mniej

 

26

Poważne zachorowanie

małżonka

GPZM2

BRAK

2 500

 DODATKOWO

     

KOMENTARZ          

 

Należy  zwrócić uwagę na istotne zmiany w ofertach związanych z konieczną tzw. rekalkulacją w rocznice polisy Cechu R.R.. w Wągrowcu:

 

TU COMPENSA S.A.  Nie  wprowadzała , żadnych zmian w okresie 12 lat trwania ubezpieczenia, Inflacja wg GUS zwiększyła się w tym okresie ok.25 % a więc propozycja podniesienia składki o 5 zł  jest zasadna – przy jednoczesnej poprawie  jakości całej oferty – Rozszerzenie oferty o dodatkowe ryzyka i poważne zwiększenie kwot wypłat.

 

 

 


© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl