Nowa strona 1
 

sobota, 07 grudnia 2019 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

ZUS rzemieślnika

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą od I-XII 2019 od podstawy (4765,00x60%)-2859,00


Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezp. społeczne   
558,08 228,72 70,05 47,75 904,60

Fundusz Pracy  2,45%

70,05
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2019
9% - 342,32 zł
7,75% - 294,78 zł
  

 

 

 Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2019 roku opłacają składkę od podstawy 675,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2250 x 30%)Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem skład. społeczne
131,76 54,00 16,54 11,27 213,57
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2019

 -

 

 

UWAGA: ZMNIEJSZONE SKŁADKI ZUS OD PRZYCHODÓW - OD 01.01.2019

Osoby które osiągnęły obrót roczny (przez 12 miesięcy) w roku 2018 w granicach 8 100,00 - 63 000,00 mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. Należy pamiętać że płacąc niższą składkę ZUS otrzymamy też odpowiednio niższe świadczenia z ZUS. Bliższe informacje w biurze Cechu.

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

Przypominamy, że obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP;

-od 01.01.2009-za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego-przez okres 36 miesięcy

-od 01.07.2009-za wszystkich ubezpieczonych którzy ukończyli-55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni

-od 01.07.2009-za pracowników przyjętych po tym terminie, jeśli mają ukończone 50 lat i przed podjęciem pracy przez okres co najmniej 30 dni pozostawali w ewidencji bezrobotnych PUP- przez okres 12 miesięcy

-od 27.05.2014- za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych z PUP którzy nie ukończyli 30 roku życia- przez okres 12 miesięcy

Od stycznia 2018 sumujemy wszystkie składki ZUS i wpłacamy na jedno konto-które przesłał nam ZUS

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -III 2018 od podstawy (4443,00x60%)-2665,80

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
520,36 213,26 65,31 47,98 846,91

Fundusz Pracy  2,45%

65,31
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2018
319,94
  

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2018 roku opłacają składkę od podstawy 630,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2100 x 30%)


 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
122,98 50,40 15,44 11,34 200,16
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2018

 -

 

 


Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

Przypominamy, że obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP;

-od 01.01.2009-za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego-przez okres 36 miesięcy

-od 01.07.2009-za wszystkich ubezpieczonych którzy ukończyli-55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni

-od 01.07.2009-za pracowników przyjętych po tym terminie, jeśli mają ukończone 50 lat i przed podjęciem pracy przez okres co najmniej 30 dni pozostawali w ewidencji bezrobotnych PUP- przez okres 12 miesięcy

-od 27.05.2014- za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych z PUP którzy nie ukończyli 30 roku życia- przez okres 12 miesięcy

Od stycznia 2018 sumujemy wszystkie składki ZUS i wpłacamy na jedno konto-które przesłał nam ZUS

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2017 od podstawy 2557,80

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
499,28 204,62 62,67 46,04 812,61

Fundusz Pracy  2,45%

 62,67
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2017
297,28
  

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2017 roku opłacają składkę od podstawy 600,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2000 x 30%)

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
117,12 48,00 14,70 10,80 190,62
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2017

297,28


Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2016 od podstawy 2433,00

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
474,92 194,64 59,61 43,79 772,96

Fundusz Pracy  2,45%

 59,61
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2016
288,95
  

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2016 roku opłacają składkę od podstawy 555,00  (30% najniższego wynagrodzenia 1750 x 30%)

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
108,34 44,40 13,60 9,99 176,33
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2016

288,95


Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

 

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2015 od podstawy 2375,40

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93
Razem ubezp. społeczne   
463,68 190,03 58,20 45,85 757,76

Fundusz Pracy  2,45%

 58,20
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2015  od podstawy  3104,57
279,41
  

 

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2015 roku opłacają składkę od podstawy 525,00  (30% najniższego wynagrodzenia 1750 x 30%)


Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93%
Razem skład. społeczne
102,48 42,00 12,86 10,13 167,47
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2015 od podstawy 3104,57

279,41


Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.Ubezpieczenie zdrowotne od I-XII-  261,73

Od stycznia 2014 roku zmienia się podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi (nie znane). Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2014 roku składka będzie wynosić ... zł (odliczenie od podatku 7,75% podstawy, czyli ... zł miesięcznie). !!!

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2014 od podstawy 2247,60

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93
Razem ubezp. społeczne   
438,73 179,81

55,07

43,38 716,99

Fundusz Pracy  2,45%

 55,07
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2014   od podstawy .............(wysokość nie znana)  - 9% --------
  

 

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2014 roku opłacają składkę od podstawy 504,00  (30%najniższego wynagrodzenia 1680,00 x 30%)


Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93%
Razem skład. społeczne
98,38 40,32 12,35 9,73 160,78
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2014(nie znane)

---------

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.Ubezpieczenie zdrowotne od I-XII-  261,73

Od stycznia 2014 roku zmienia się podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi (nie znane). Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2014 roku składka będzie wynosić ... zł (odliczenie od podatku 7,75% podstawy, czyli ... zł miesięcznie). !!!

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2013 od podstawy 2227,80

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93
Razem ubezp. społeczne   
434,87 178,22

54,58

43,00 710,67

Fundusz Pracy  2,45%

 54,58
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2013   od podstawy 2908,13  - 9% 261,73
  

 

 

 Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2013 roku opłacają składkę od podstawy 480,00  (30%najniższego wynagrodzenia 1600,00 x 30%)


Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93%
Razem skład. społeczne
93,70 38,40 11,76 9,26 153,12
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2013

261,73

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.Ubezpieczenie zdrowotne od I-XII-  261,73

Od stycznia 2013 roku zmienia się podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi 2908,13 zł. składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2013 roku składka będzie wynosić 261,73 zł (odliczenie od podatku 7,75% podstawy, czyli 225,38 zł miesięcznie). !!!

Od 01.02.2012 zmienia się wysokość składek ZUS dla właścicieli zakładów.
Ubezpieczenie rentowe od 01-02-2012 - wynosi 8%
Składka na ubezpieczenie społeczne jest naliczana od podstawy 2.115,60
Ubezpieczenie wypadkowe od 01-04-2012 - wynosi 1,93% (40,83 zł)
 
 
Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%

© 2006 - 2019 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl