Nowa strona 1
 

czwartek, 22 lutego 2018 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Strona główna / Aktualności

• [2016-12-27] - Ważne Informacje ! | wieści cechowe

 • Przypominamy, że dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów, refundacja wynagrodzeń uczniowskich oraz refundacja PEFRON-u podlega podatkowi dochodowemu (w przypadku ryczałtu 3%)
 • Kilometrówka od 14.11.2007 pojazdy o pojemności skokowej silnika do 900 dcm3 - 0,5214 powyżej 900 dm3 - 0,8358
 • Diety z tytułu podróży służbowych od 01.03.2013 pełna dieta - 30,00 zł, ryczałt za nocleg - 45,00 zł, ryczałt za dojazdy 6,00 zł
 • Przypominamy o składaniu wniosków o refundację za IX, X, XI/2017
 • Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń składek ZUS.
 • Zmiana adresy mailowego Cechu:  biuro@wagrowiec.icech.pl

• [2016-12-27] - LIMITY NA 2017 !! | wieści cechowe

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje do kwoty 200.000 zł
 • Ryczałt ewidencjonowany:
  • jeśli obrót w roku 2016 nie był wyższy niż 644.640 zł
  • rozpoczną wykonywanie działalności w 2017 roku i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.
 • Kasa fiskalna - należy zaprowadzić po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym obroty na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczej i rolników przekroczyły w roku podatkowym 20.000 zł

Dla podmiotów które rozpoczęły działalność w ciągu roku obrotowego zwolnionym z ewidencjonowania na kasie jest kwota 20.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Mały podatnik w 2017 roku - wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem VAT) nie przekraczała w 2016 roku - 5.157.000 zł

 • Amortyzacja jednorazowa - (dotycząca małych podatników i rozpoczynających działalność) - łączna kwota jednorazowa odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w 2017 roku 215.000 zł
 • Księgi rozrachunkowe - podmioty które w 2016 roku uzyskują przychody netto co najmniej 5.157.120 zł od 01.01.2017 mają obowiązek prowadzenia ksiąg rozrachunkowych
 • w 2017 roku przychody z najmu dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5%

• [2016-12-27] - Pomoc de minimis | wieści cechowe
Przypominamy o konieczności przechowywania przez okres 3 lat wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.

• [2016-12-27] - Ważne Terminy !!! | wieści cechowe

 • do 10.01.2017 pracownicy składają PIT 12 dotyczący rocznego rozliczenia podatku dochodowego przez pracodawcę,
 • do 20.01.2017 oświadczenie do US w razie zmiany formy opodatkowania,
 • do 31.01.2017 PIT 28 sprawozdanie roczne dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu od sprzedaży ewidencjonowanych,
 • do 31.01.2017 PIT 16A sprawozdanie dla osób będących na karcie podatkowej o wysokości opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • do 31.01.2017 PIT 4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach (od pracowników) na podatek dochodowy - powyżej 5 zatrudnionych obowiązkowo deklaracja elektroniczna,
 • do 31.07.2017 ZUS IWA informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczące zakładów zatrudniających średnio rocznie co najmniej 10 osób)
 • do 31.01.2017 PIT 11 dostarczyć do US (jeśli powyżej 5 zatrudnionych - to drogą elektroniczną do 28.02.2017) do 28.02.2017 - PIT 11 dać pracownikowi,
 • do 15.03.2017 wysyłamy do Marszałka sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz wnosimy opłaty za 2016 rok,
 • do 31.01.2017 składamy do Marszałka Województwa (w 2 wykonaniach) zbiorcze zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania w piecach, samochodach itp.). Zwolnieni jesteśmy z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska - gdy ich wysokość rocznie nie przekracza 800 zł,
 • do 30.04.2017 zeznania roczne do US o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2016.

• [2016-10-03] - Dzień Mistrza Szkolącego - Impreza | wieści cechowe
Zarząd Cechu zaprasza członków z osobami towarzyszącymi na ,,Dzień Mistrza Szkolącego" połączony z ,,Andrzejkami" który odbędzie się w Sali Cechu dnia 26.11.2016 roku o godzinie 19.00. W programie - po części oficjalnej - poczęstunek i zabawa. Potwierdzeniem obecności będzie wpłata 10,00 zł od osoby.

znalezionych: 90 na 18 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>

 Dziś imieniny
Małgorzaty, Marty, Nikifora

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

© 2006 - 2018 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl