Nowa strona 1
 

piątek, 21 października 2017 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Strona główna / Aktualności

• [2016-12-27] - Pomoc de minimis | wieści cechowe
Przypominamy o konieczności przechowywania przez okres 3 lat wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.

• [2016-12-27] - Ważne Terminy !!! | wieści cechowe

  • do 10.01.2017 pracownicy składają PIT 12 dotyczący rocznego rozliczenia podatku dochodowego przez pracodawcę,
  • do 20.01.2017 oświadczenie do US w razie zmiany formy opodatkowania,
  • do 31.01.2017 PIT 28 sprawozdanie roczne dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu od sprzedaży ewidencjonowanych,
  • do 31.01.2017 PIT 16A sprawozdanie dla osób będących na karcie podatkowej o wysokości opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • do 31.01.2017 PIT 4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach (od pracowników) na podatek dochodowy - powyżej 5 zatrudnionych obowiązkowo deklaracja elektroniczna,
  • do 31.07.2017 ZUS IWA informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczące zakładów zatrudniających średnio rocznie co najmniej 10 osób)
  • do 31.01.2017 PIT 11 dostarczyć do US (jeśli powyżej 5 zatrudnionych - to drogą elektroniczną do 28.02.2017) do 28.02.2017 - PIT 11 dać pracownikowi,
  • do 15.03.2017 wysyłamy do Marszałka sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz wnosimy opłaty za 2016 rok,
  • do 31.01.2017 składamy do Marszałka Województwa (w 2 wykonaniach) zbiorcze zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania w piecach, samochodach itp.). Zwolnieni jesteśmy z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska - gdy ich wysokość rocznie nie przekracza 800 zł,
  • do 30.04.2017 zeznania roczne do US o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2016.

• [2016-10-03] - Dzień Mistrza Szkolącego - Impreza | wieści cechowe
Zarząd Cechu zaprasza członków z osobami towarzyszącymi na ,,Dzień Mistrza Szkolącego" połączony z ,,Andrzejkami" który odbędzie się w Sali Cechu dnia 26.11.2016 roku o godzinie 19.00. W programie - po części oficjalnej - poczęstunek i zabawa. Potwierdzeniem obecności będzie wpłata 10,00 zł od osoby.

• [2016-10-03] - PUE Platforma Usług Elektronicznych | wieści cechowe
Od 01.01.2016 roku Firmy przekazujące deklaracje ZUS drogą elektroniczną (powyżej 5 ubezpieczonych) zobowiązane są do utworzenia profilu informacyjnego na PUE (platforma usług elektronicznych), za pośrednictwem którego będą otrzymywały elektroniczne zwolnienia lekarskie ubezpieczonych (wprowadzone ustawą zd. 15.05.15 o zmianie ustawy o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Dla osób rozliczających ZUS w Cechu założyliśmy konta. ZUS przesłał informację dla zainteresowanych osób na skrzynkę pocztową.

• [2016-10-03] - Ochrona Danych Osobowych ! | wieści cechowe
Każda Firma powinna respektować Ustawę o ochronie danych osobowych, posiadać politykę bezpieczeństwa danych oraz ustalony rejestr zbiorów danych osobowych. Ostatnio Cech przeszedł audyt w tym zakresie i jesteśmy na etapie zakładania dokumentacji. Cech służy pomocą w tym zakresie zainteresowanym Firmom.

znalezionych: 83 na 17 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

 Dziś imieniny
Celiny, Hilarego, Janusza

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

© 2006 - 2017 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl