Nowa strona 1
 

czwartek, 17 stycznia 2019 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Strona główna / Aktualności

• [2018-12-21] - UWAGA - WAŻNE TERMINY: | wieści cechowe

- Do 10-01-2019 pracownicy składają PIT-12 dot. rocznego podatku dochodowego przez pracodawcę.
- Do 20-01-2019 oświadczenie do US w razie zmiany formy opodatkowania.
- Do 31-01-2019 - PIT 28 sprawozdanie roczne dla osób opłacających podatek w formie ryczałtu od sprzedaży ewidencjonowanej.
- Do 31-01-2019 - PIT 16A sprawozdanie dla osób będących na karcie podatkowej o wysokości opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego.
- Do 31-01-2019 - PIT 4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach (od pracowników) na podatek dochodowy - obowiązkowo deklaracja elektroniczna.
- Do 31-01-2019 - ZUS IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (dot. zakładów zatrudniających średnio rocznie co najmniej 10 osób).
- Do 31-01-2019 PIT -11 dostarczyć do US (drogą elektroniczną) Do 28.02.2019 - PIT-11 dać pracownikowi.
- Do 15-03-2019 wysyłamy do Marszałka sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2018.
- Do 31-03-2019 składamy do Marszałka Województwa (w 2 wykonaniach) zbiorcze zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, (emisja zanieczyszczeń ze spalania w piecach, samochodach itp.)
- Do 30-04-2019 - zeznanie roczne do US o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2018

Przypominamy o konieczności przechowywania przez okres 3 lat wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.

• [2018-10-31] - Zaproszenie na konferencję dla pracodawców działajacych na terenie Powiatu Wągrowieckiego. | wieści cechowe

ZAPROSZENIE

         W związku z obchodami EUROPEJSKICH DNIA PRACODAWCÓW 2018, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu serdecznie zaprasza  Państwa do wzięcia udziału w konferencji skierowanej do pracodawców działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

              Prelegentami będą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz reprezentanci instytucji otoczenia biznesu tj.: Zakładu ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Punktu  Informacyjnego  Funduszy Europejskich.

            Podczas konferencji można będzie zdobyć  lub poszerzyć wiedze na temat wsparcia oferowanego Pracodawcom przez Publiczne Służby Zatrudnienia oraz zaproszone instytucje.

           Konferencja odbywać się będzie 15 listopada 2018 r.(czwartek) w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury mieszczącego się przy ul. Kościuszki 55 w Wągrowcu w godzinach  od 9.00 do 14.00. Po konferencji możliwe będzie odbycie konsultacji indywidualnych przy stanowiskach przygotowanych  w holu MDK Wągrowiec.

           Ze względu technicznych, prosimy zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji najpóźniej do 13 listopada br. telefonicznie pod  numerem 67/26 21 081 wew. 272 lub osobiście u doradcy klienta na stanowisku 3 i 4 ( parter PUP Wągrowiec).

• [2018-09-21] -  | wieści cechowe

SPOTKANIE Z URZĘDEM SKARBOWYM

Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu zaprasza na spotkanie z Urzędem Skarbowym, które odbędzie się w dniu 28.09.2018r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Cechu.
Tematem spotkania będą:
  1. Sukcesja (przejęcia zakładu) w przedsiębiorstwach osób fizycznych,
  2. Bieżące problemy z podziałem podatku( split payment),
  3. Bieżące problemy podatkowe w pytaniach i odpowiedziach.

• [2018-09-06] - ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH - szkolenie ! | wieści cechowe

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH - szkolenie

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania i przygotowanie wniosku w programie grantowym skierowanym do gmin województwa wielkopolskiego.

Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z realizacją projektu w ramach programu „Ja w internecie” oraz dokładnie omówione zostanie jak przygotować wniosek krok po kroku.


Na czym polega udział w konkursie:
- można uzyskać dofinansowanie od 15 000 do 150 000 zł, które zostaną przeznaczone na organizację szkoleń dla mieszkańców gmin woj. wielkopolskiego w zakresie zwiększenia świadomości i kompetencji użytkowników w Internecie i e-usługach publicznych oraz zakup komputerów (w miarę potrzeb),
- szkolenia obejmują takie tematy jak: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci,
- gmina, w ramach realizacji projektu wybiera od 2 do 7 tematów i organizuje szkolenia dla mieszkańców (mogą być to również osoby spoza gminy). Fundacja Legalna Kultura przygotowuje instruktorów (szkoli ich, daje im programy szkoleń i materiały), którzy będą prowadzić te szkolenia,
- dofinansowane jest 100% wartości projektu, bez wnoszenia wkładu własnego,
- termin składania wniosków upływa 27 września 2018 r.

Celem programu  jest wzmocnienie u dorosłych mieszkańców Polski kompetencji cyfrowych dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Program stanowi doskonałą okazję do podniesienia aktywności społecznej mieszkańców, którzy pragną zyskać lub rozszerzyć umiejętności z zakresu usług cyfrowych, korzystania z sieci społecznościowych, informacji i kultury w postaci elektronicznej oraz dostępu do cyfrowej administracji, a które dotychczas znajdowały się w gronie podmiotów wykluczonych cyfrowo.

Informacje nt. programu znaleźć można na stronie http://jawinternecie.edu.pl/zachodniopomorskie-wielkopolskie/

 

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie skierowane jest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, jednostek podległych (szkoły, biblioteki, domy kultury) oraz organizacji pozarządowych.

 

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 
13.09.2018 r. do godziny 12:00.


Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 13.09.2018 r. do godziny 15:00.

  

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/bezplatne-spotkanie-informacyjne-dla-osob-zainteresowanych-mozliwosciami-wsparcia-rozwoju-kompetencji-cyfrowych/

 

 


W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła 
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235


Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 07:00 – 17:00 
Wtorek - Piątek: 07:00 – 15:00 
 

Serwis informacyjny: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl  
www.wrpo.wielkopolskie.pl  

 


• [2018-09-06] - Ewidencja - Rejestr odpadów. | wieści cechowe

Do 24.07.2018 wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów - meli obowiązek wpisać się do ,,rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami". Wpisując się do rejestru każdemu podmiotowi zostanie (został) nadany indywidualny numer którym będzie posługiwał się przy składaniu sprawozdań. Wniosek w wersji elektronicznej znajduję się na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego www.umww.pl.

znalezionych: 160 na 32 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

 Dziś imieniny
Antoniego, Henryki, Mariana

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

© 2006 - 2019 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl