Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

poniedziałek, 06 lipca 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Dominiki, Jaropełka, Łucji

Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z

Ośrodek Dokształcania Kadr
 przy Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Ośrodek został zarejestrowany w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w dniu  13.12.2007r.  pod nr 6/01  przez Starostę Wągrowieckiego.

Kierownikiem  Ośrodka jest kierownik biura Cechu.

Zarząd Cechu decydując się na uruchomienie działalności szkoleniowej miał na uwadze przede wszystkim potrzeby zrzeszonych członków. W związku z tym organizujemy przede wszystkim:

  • Kursy bhp dla rzemieślników, pracowników , uczniów,
  • Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
  • Inne na życzenie klienta.

Kursy i szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia.


z cechu

• [2020-07-03] Dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów (wieści cechowe)

Przypominamy, że dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów oraz refundacja są pomocą de minimis. Wszystkie zaświadczenia o tej pomocy należy przechowywać 3 lata (tj. 2017, 2018, 2019 rok).


• [2020-07-03] Refundacja 03,04,05/2020 (wieści cechowe)

Prosimy o przynoszenie dokumentów do refundacji wynagrodzeń uczniowskich za III, IV oraz V/2020. W związku z ochroną danych osobowych prosimy dostarczyć listy płac, deklaracje RCA i RSA tylko za uczniów których dotyczy refundacja. Jeśli nie ma takiej możliwości to prosimy o zamazywanie nazwisk pozostałych pracowników. Dodatkowo należy dostarczyć decyzję ZUS o umorzeniu względnie o odroczeniu terminu płatności ZUS oraz oświadczenie pracodawcy o skorzystaniu z ulgi (jest to pomoc publiczna i zaświadczenia o jej otrzymaniu należy przechowywać 3 lata).


• [2020-07-03] Szkolenia BHP (wieści cechowe)

Prosimy pracodawców o bieżącą kontrolę ważności kursów BHP (swoich i pracowników) oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Są to elementy, które każdorazowo podlegają kontroli inspekcji pracy. Przypominamy również:
- Każdy uczeń prócz instruktażu wstępnego w ciągu pierwszego roku pracy musi mieć ukończone szkolenie okresowe.
- Każdy pracodawca i pracownik musi mieć aktualny kurs okresowy BHP.
Będziemy organizowali te szkolenia więc prosimy o zgłoszenia osoby chętne. © 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl