Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu
 

poniedziałek, 25 maja 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt Dziś imieniny
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Obchodzimy - Dzień Działacza Kultury i Drukarza
Przypominamy o ...

Kursy walut

NBP z


Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą od I-XII 2020 od podstawy (5227,00x60%)-3136,20,00


Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezp. społeczne   
612,19
250,90
76,84 52,37
992,30

Fundusz Pracy  2,45%

76,84
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2020
9% - 342,32 zł
7,75% - 294,78 zł
  

 

 

 Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2020 roku opłacają składkę od podstawy 780,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2600 x 30%)Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem skład. społeczne
152,26 62,40 19,11 13,03 246,80
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2020

 -

 

 

UWAGA: Zmniejszone składki ZUS ( trzy możliwości)

  • Ulga na start (polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Płacisz tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-kto-moze-zniej-skorzystac
  • 2-letnia ulga ZUS dla nowych firm (tabelka powyżej)
  • Ryczałtowy ZUS, uzależniony od przychodu (projekt do 120 tys. przychodu osiągniętego w 2019 roku). Składka zmniejsza się proporcjonalnie-(maksymalnie przez 3 lata w ciągu miesięcy w ciągu 5 lat)-czekamy na opublikowanie zmian. Chęć skorzystania z ulgi należy zgłosić w ZUS do 31.01.2020.  Prosimy informować się o zmianach w ZUS lub biurze Cechu.
  • Należy pamiętać że każda ulga zmniejsza świadczenia z tytułu choroby (są wypłacane od podstawy opłacania składek ZUS)

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą w związku z wprowadzoną zmianą od I-XII 2019 od podstawy (4765,00x60%)-2859,00


Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem ubezp. społeczne   
558,08 228,72 70,05 47,75 904,60

Fundusz Pracy  2,45%

70,05
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2019
9% - 342,32 zł
7,75% - 294,78 zł
  

 

 

 Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2019 roku opłacają składkę od podstawy 675,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2250 x 30%)Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,67%
Razem skład. społeczne
131,76 54,00 16,54 11,27 213,57
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2019

 -

 

 

UWAGA: ZMNIEJSZONE SKŁADKI ZUS OD PRZYCHODÓW - OD 01.01.2019

Osoby które osiągnęły obrót roczny (przez 12 miesięcy) w roku 2018 w granicach 8 100,00 - 63 000,00 mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. Należy pamiętać że płacąc niższą składkę ZUS otrzymamy też odpowiednio niższe świadczenia z ZUS. Bliższe informacje w biurze Cechu.

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

Przypominamy, że obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP;

-od 01.01.2009-za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego-przez okres 36 miesięcy

-od 01.07.2009-za wszystkich ubezpieczonych którzy ukończyli-55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni

-od 01.07.2009-za pracowników przyjętych po tym terminie, jeśli mają ukończone 50 lat i przed podjęciem pracy przez okres co najmniej 30 dni pozostawali w ewidencji bezrobotnych PUP- przez okres 12 miesięcy

-od 27.05.2014- za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych z PUP którzy nie ukończyli 30 roku życia- przez okres 12 miesięcy

Od stycznia 2018 sumujemy wszystkie składki ZUS i wpłacamy na jedno konto-które przesłał nam ZUS

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -III 2018 od podstawy (4443,00x60%)-2665,80

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
520,36 213,26 65,31 47,98 846,91

Fundusz Pracy  2,45%

65,31
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2018
319,94
  

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2018 roku opłacają składkę od podstawy 630,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2100 x 30%)


 

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
122,98 50,40 15,44 11,34 200,16
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2018

 -

 

 


Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Od dnia 05.09.2017r. FGŚP odprowadza się również od zatrudnionych członków rodziny.

Przypominamy, że obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP;

-od 01.01.2009-za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego-przez okres 36 miesięcy

-od 01.07.2009-za wszystkich ubezpieczonych którzy ukończyli-55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni

-od 01.07.2009-za pracowników przyjętych po tym terminie, jeśli mają ukończone 50 lat i przed podjęciem pracy przez okres co najmniej 30 dni pozostawali w ewidencji bezrobotnych PUP- przez okres 12 miesięcy

-od 27.05.2014- za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych z PUP którzy nie ukończyli 30 roku życia- przez okres 12 miesięcy

Od stycznia 2018 sumujemy wszystkie składki ZUS i wpłacamy na jedno konto-które przesłał nam ZUS

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2017 od podstawy 2557,80

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
499,28 204,62 62,67 46,04 812,61

Fundusz Pracy  2,45%

 62,67
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2017
297,28
  

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2017 roku opłacają składkę od podstawy 600,00  (30% najniższego wynagrodzenia 2000 x 30%)

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
117,12 48,00 14,70 10,80 190,62
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2017

297,28


Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I -XII 2016 od podstawy 2433,00

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem ubezp. społeczne   
474,92 194,64 59,61 43,79 772,96

Fundusz Pracy  2,45%

 59,61
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2016
288,95
  

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2016 roku opłacają składkę od podstawy 555,00  (30% najniższego wynagrodzenia 1750 x 30%)

Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,80%
Razem skład. społeczne
108,34 44,40 13,60 9,99 176,33
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2016

288,95


Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

 

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2015 od podstawy 2375,40

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93
Razem ubezp. społeczne   
463,68 190,03 58,20 45,85 757,76

Fundusz Pracy  2,45%

 58,20
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2015  od podstawy  3104,57
279,41
  

 

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2015 roku opłacają składkę od podstawy 525,00  (30% najniższego wynagrodzenia 1750 x 30%)


Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93%
Razem skład. społeczne
102,48 42,00 12,86 10,13 167,47
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2015 od podstawy 3104,57

279,41


Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.Ubezpieczenie zdrowotne od I-XII-  261,73

Od stycznia 2014 roku zmienia się podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi (nie znane). Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2014 roku składka będzie wynosić ... zł (odliczenie od podatku 7,75% podstawy, czyli ... zł miesięcznie). !!!

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2014 od podstawy 2247,60

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93
Razem ubezp. społeczne   
438,73 179,81

55,07

43,38 716,99

Fundusz Pracy  2,45%

 55,07
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2014   od podstawy .............(wysokość nie znana)  - 9% --------
  

 

 

 

 


Osoby które otworzyły zakłady i w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej w 2014 roku opłacają składkę od podstawy 504,00  (30%najniższego wynagrodzenia 1680,00 x 30%)


Emerytalne
19,52%
 Rentowe
  8,00%
Chorobowe
2,45%
Wypadkowe
1,93%
Razem skład. społeczne
98,38 40,32 12,35 9,73 160,78
Ubezpieczenie zdrowotne od I - XII/2014(nie znane)

---------

Osoby te nie opłacają składki na Fundusz Pracy.Ubezpieczenie zdrowotne od I-XII-  261,73

Od stycznia 2014 roku zmienia się podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi (nie znane). Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2014 roku składka będzie wynosić ... zł (odliczenie od podatku 7,75% podstawy, czyli ... zł miesięcznie). !!!

 

Składka na ubezpieczenie społeczne rzemieślnika i osobę współpracującą od I-XII 2013 od podstawy 2227,80


z cechu

Emerytalne 
19,52%
Rentowe
8%
Chorobowe
2,45%

• [2020-05-05] SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy (wieści cechowe)

Użytkownicy Programu Mistrz  

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

Zespół Oświaty wypowiedział się iż. art.15f ustawy „Tarcza 1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych, ale formalnie takiego rozwiązania nie potwierdził resort pracy.

ZRP zgłosił ten problem do rozstrzygnięcia, niemniej oczekując na jednoznaczne stanowisko jest zmuszony wycofać upowszechnioną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy. 


• [2020-04-29] Kurs pedagogiczny ! (wieści cechowe)

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Planowane rozpoczęcie kursu przewidujemy 13 maja 2020r. w formie online. Osoby chętne serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 67-262-01-20 lub na adres e-mail. biuro@wagrowiec.icech.pl.

Obraz może zawierać: tekst „OGŁASZAMY NABÓR KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU WIĘCEJ POD NR. TEL. 672620120 LUB 504123522”


• [2020-04-22] Młodociani ->możliwość powrotu do nauki zawodu (wieści cechowe)

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w związku z powtarzającymi się pytaniami  w sprawach dotyczących młodocianych pracowników, uprzejmie informuje;

Rzemieślnicy szkolących uczniów-pracowników młodocianych (szczególnie którzy ukończyli 18 lat) oraz ich rodzice zwracają się z pytaniem; czy w okresie ustawowego zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy jest możliwość kontynuowania nauki zawodu  u pracodawcy?

Art.15f  ustawy „tarcza1" określa prawo młodocianego  do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  w czasie zawieszenia działalności placówek oświaty  tj. w  okresie od  12.03.  do 26.04.2020 r. (o ile minister edukacji nie podejmie kolejnego  przedłużenia).

Jednakże jeśli  młodociany wyrazi wolę a pracodawca także się na to zgodzi, to może on kontynuować naukę zawodu w procesie pracy, bowiem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego nie została rozwiązana.

Oczywiście program praktycznej nauki zawodu powinien może być realizowany tylko w te dni, które zostały ustalone w szkolnym planie nauczania, ponieważ w inne dniu uczniowie realizuje zajęcia szkolne on-line.

Należy też pamiętać o niezbędności  stosowania się do zasad i  standardów higienicznych ochrony osobistej wobec młodocianych pracowników, a  także dodatkowych uwarunkowań ochronnych związanych z trwającą epidemia.

W takiej sytuacji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień zalecamy,  aby  wola stron została  potwierdzona  w pisemnym oświadczeniu (podpisanym także przez rodzica lub prawnego opiekuna).© 2006 - 2020 r. | Opieka i wykonanie : Logi.pl